Vraag

Wij hebben een maand geleden de sleutel van ons huis gekregen. Nu gaf vorige week 1 van de buren aan dat onze schutting op gemeentegrond staat. Dit is niet aan ons verteld. Kunnen wij de verkoper hiervoor aansprakelijk stellen als de gemeente hier iets van gaat zeggen. Of moeten wij hier nu al werk van gaan maken, terwijl de gemeente nog niets gezegd heeft. Wat is het beste.

Deel deze vraag

4 Reacties

Het is nu nog mogelijk dat er een beperkt recht ( erfdienstbaarheid of opstalrecht) is ontstaan door verjaring ( 20 jaar) Dus is het niet handig de gemeente in te lichten voordat u van de hoed en rand weet.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
*****
Reactie van de vraagsteller
De schutting staat er nog geen jaar.
U kunt proberen de situatie zo te laten totdat verjaring een rol speelt in 2035. Van een koper wordt verwacht dat hij het kadaster raadpleegt en maten niet voor lief neemt. Overigens kan de situatie voor de gemeente niet zo belangrijk zijn, en is het een bagatel zaak. Dat hangt van de hoeveelheid vierkante meter af die u erbij heeft "gekocht".

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
*****
1 Als u een bestaand kadastraal perceel heeft gekocht en hetgeen u feitelijk hebt gekregen niet minder / kleiner is dan het gekochte kadastrale perceel, dan kunt de verkoper niet aansprakelijk stellen. U hebt dan namelijk van de verkoper precies in eigendom gekregen wat u heeft gekocht. Als de schutting feitelijk staat op grond die niet tot uw kadastraal eigendomsperceel behoort, dan is de schutting dus niet van u maar van de eigenaar van de grond waarop de schutting staat. De strook grond tussen de kadastrale grens en de schutting zal als gevolg van in bezitneming in eigendom worden verkregen nadat de verjaringstermijn is verstreken. Deze termijn is 10 jaar in geval van bezit te goeder trouw of 20 jaar bij bezit niet-te goeder trouw. Bezit te goeder trouw zal in uw geval niet spelen, als bij raadpleging van het kadaster zou blijken dat de (kadastrale) eigendomsgrens niet gelijk is aan de feitelijke grens zoals deze door de schutting wordt bepaald.
Heel anders kan het zijn als u geen bestaand kadastraal perceel hebt gekocht. Immers dan kan het wel zo zijn dat u niet heeft gekregen wat u heeft gekocht en kunt u wel de verkoper aanspreken als u hierdoor schade /nadeel ondervindt.

Tot slot nog het volgende. U meldt dat uw buren hebben aangegeven dat de schutting op gemeentegronsd staat. Ik vraag mij dan af op grond waarvan u afgaat op een enkele mededeling van uw buren? Hoe weten de buren kennelijk zo zeker dat de schutting niet staat op de eigendomsgrens?

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
*****

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm