Vraag

Ik heb een uitspraak ontvangen van het European Court met betrekking tot een verzoekschrift waarin schending van de mensen rechten t.a.v. in het Nederlandse bestuursrecht zijn gemotiveerd.
Ik krijg een uitspraak van een Spaanse rechter, welke het Nederlandse bestuursrecht niet beheerst alsdan ongemotiveerd het verzoekschrift niet-ontvankelijk verklaart.
Naar opvattingen van het Internationaal recht, dient een rechter het recht en de taal te beheersen over een besluit wat hij neemt, lijk mij logisch?

Deel deze vraag

10 Reacties

1 Dag,
is het een Spaanse of een Nederlandse zaak die is voorgelegd aan het EHRM?

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Het is een Nederlandse zaak.
1 Als een Spaanse rechter moet oordelen over een zaak betreffende een ander rechtsstelsel in een andere taal, hetgeen ook vaak ingevolge(inter) nationale procesregels mogelijk is en soms verplicht, moet het worden opgesteld in een officieele Spaanse taal, deze uitspraak kan dan vervolgens vertaald worden.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Het is een Nederlandse bestuursrecht kwestie, welke door een Spaanse rechter is beslist, het is niet verdedigbaar dat een Spaanse rechter het Nederlandse bestuursrecht beheerst.

De uitspraak van niet-ontvankelijk is niet gemotiveerd, verwijs wel naar ex artikel 34 en 35 van het Verdrag en in de Nederlandse taal opgemaakt
1 Zou u inhoudelijk deze zaak willen bespreken want ik kan me nu op dit moment weinig voorstellen bij deze zaak: gaat het om een sociaal zekerheidsrecht?

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Het gaat om een omgevingsvergunning, welke gedeeltelijk is ingetrokken.
1 Dag,
en de Spaanse rechter heeft hier een oordeel over gegeven? In welke context dan?

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Er wordt verwezen naar artikelen ex 24 lid 2, 34 en 35 van het Verdrag, alsmede artikel 52A van het huishoudelijk Reglement van het Hof, zonder motivering wordt het verzoekschrift niet-ontvankelijk verklaard, door een Spaanse rechter, zeer vreemd.
1 Begrijp ik het goed?
een Nederlandse omgevingsvergunning is gedeeltelijk ingetrokken, u hebt dit tot en met EHRM aangevochten, en een Spaanse rechter moet over deze uitspraak(ken) een oordeel vellen als onderdeel van andere procedure? Onder verwijzing van de genoemde artikelen wordt uw verzoekschrift aan de Spaanse rechter niet ontvankelijk verklaard. De artikelen 34/35 gaan over uitputting van het rechtssysteem. U mag mij ook direct contacteren zodat u meer details kunt vertellen en ik een beter zicht krijg op wat er zich heeft afgespeeld.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
1 De niet ontvankelijk verklaring kan door 1 rechter van het EHRM worden uitgesproken. De nationaliteit is daarbij niet van belang dus een Spaanse rechter kan uw verzoek afwijzen. De rechter hoeft ook niet de taal te spreken van het land waarover een klacht wordt ingediend noch het recht. De rechter wordt bijgestaan door rapporteurs en hoeft in eerste instantie alleen op grond van artikel 34 te toetsen of uw verzoek ontvankelijk is. U kunt tegen de niet ontvankelijkheid verder niets ondernemen. Overigens wordt circa 95 % van de verzoeken niet ontvankelijk verklaard.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm