Vraag

Wij hebben een koopakte getekend voor een woning, onder voorbehoud van verkoop van onze eigen woning... Nu houd dat in dat het nieuwe huis niet voor ons vastgehouden wordt want elk ander mag nog steeds dat huis kopen alleen hebben wij dan eerste keus.. Nu werd ons huis niet verkocht voor de datum die in die koopakte stond.. Toen hebben ze de koopakte telefonisch 3 x met een maand verlengd ongeveer..
Nu is ons huis wel verkocht en was de financiering van de koper van ons huis definitief op 26 aug 2014! Maar nu horen wij ineens dat de overdracht van het huis waar wij een koopakte voor hebben getekend plaats zou vinden op 19 aug 2014 en als dat op die dag niet plaatsvind.. Wij 20 euro per dag leegstand moeten betalen tot de overdracht wel plaats vind of dat blijkt dat we de financiering niet rond krijgen?!?!

Ik was ten eerste in de veronderstelling dat onze koopakte pas van kracht gaat als ons huis verkocht is?
En ten tweede de akte is telefonisch 3 x een maand verlengd dan ga ik er vanuit dat alle datums in de akte een maand opschuiven?
Dus ik zou zeggen dat de getekende koopakte sowieso niet meer klopt vanwege verlopen datums omdat hij telefonisch verlengd is en niet op papier..
We hebben dus nooit voordeel gehad aan dit koopcontract wan iedereen mocht het nog steeds kopen, maar nu wel nadeel omdat wij onze financiering nog niet rond hebben en nu dus 20 euro per dag moeten betalen! Kan dit zomaar??

Deel deze vraag

2 Reacties

6 Om uw vraag meer precies te kunnen beantwoorden zou ik de overeenkomsten moeten inzien. Naar ik begrijp heeft u een woning gekocht onder voorbehoud van verkoop van uw eigen woningen en is dit voorbehoud na het verstrijken van de termijn met een maand verlengd. Op basis hiervan stel ik vast dat u een koop heeft gesloten. Uw standpunt dat de woning aan een ander kon worden verkocht begrijp ik niet. Dit is mijns inziens alleen mogelijk als het voorbehoud wordt ingeroepen en de koop wordt ontbonden.

Vervolgens is uw huis verkocht. Het is niet duidelijk of het voorbehoud alleen zag op de verkoop van uw woning of dat deze ook moet zijn geleverd, om de koop van uw nieuwe woning definitief te maken. Als het voorbehoud alleen zag op de verkoop van uw huidige woning is koop van de nieuwe woning definitief geworden en dient u mee te werken aan de levering op de overeengekomen datum, bij gebreke waarvan u de overeenkomst boete per dag verschuldigd bent.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
6 Dat is een lastige situatie en ik kan maar een paar van uw vragen beantwoorden.

1. Een koopakte is NIET voorlopig of onder voorbehoud, als daarin een "ontbindende voorwaarde" staat. Dat betekent dat de wet er vanuit gaat dat u met uw volle verstand tekent voor de koop van een huis. U kunt er alleen weer onderuit, als u kunt aantonen dat er sprake is van een bepaalde situatie, in dit geval dat u uw eigen huis eerst kunt verkopen. En meestal moet u dat aantonen vóór een bepaalde datum. Er is dan dus een volwaardig en GEEN voorlopig contract gesloten, dat voor een bepaalde datum weer kan worden ontbonden.

2. Een koopakte is WEL voorlopig of onder voorbehoud, als daarin een "opschortende voorwaarde" is opgenomen: dan wordt de inwerkingtreding van het contract afhankelijk gemaakt van een gebeurtenis in de toekomst. In gewoon Nederlands spreken partijen dan af: "We gaan dit pas doen áls gebeurtenis X of Y in de toekomst plaatsvindt." In uw geval dus als u er in slaagt om uw eigen huis eerst te verkopen.

Het verschil tussen 1. en 2. zit dus in één woord: ontbindend of opschortend.

Als ik uw verhaal zo lees, dan kan ik er niet uithalen in welke situatie u zit. Dan zou ik uw koopakte moeten lezen én wat er daarna nog gebeurd is. Als u dat wilt, dan kunt u met mij of een van mijn collega's contact opnemen.

U zult wel actie moeten ondernemen, want elke dag dat u nog langer aarzelt, kan het u geld kosten.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm