Vraag

ik werk als webcamgirl, nu heb ik mij ingeschreven bij een studio die zegt 80 eurocent per min. te betalen maar de website waar ze voor werken betalen maar 18 eurocent.
Ze beloven ook dat ze per week uit betalen en daar gaat mijn vraag over. Ze hebben 1 keer een voorschot gegeven dat lager was dan dat ik verdiend had die week daarna heb ik niks meer ontvangen. En ze reageren ook niet meer op mijn mail. Waar heb ik recht op, ze zijn mij nog een bedrag van 681 euro schuldig ben gestopt en heb ze een mail gestuurd dat ik eerst mijn geld wil hebben waar ik recht op heb. Kan ik hier achteraan gaan of kan ik gewoon naar mijn geld fluiten. Hoor heel graag welke stappen ik kan ondernemen.

Deel deze vraag

6 Reacties

5 Ik ga ervan uit dat u werkzaamheden verricht als zelfstandige. U stelt recht te hebben op € 681,- van de studio.

De vraag is waar dit uit blijkt. Als er een duidelijke overeenkomst bestaat, waaruit blijkt dat u inderdaad 80 eurocent per minuut verdient en u kunt aantonen dat u de uren heeft gemaakt, dient u uw vordering (schriftelijk) in te dienen bij de studio.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Ik heb zie ik nu geen duidelijke overeenkomst alleen de site die aan geeft dat ze dat betalen per min. Wel kan ik aan tonen hoeveel min. ik gemaakt heb bij die studio. Kan ik dan wel een schriftelijke vordering in dienen bij die studio tegen die 18 eurocent die de site zelf vergoed voor de min.? of ben ik gewoon alles kwijt omdat er geen duidelijk overeenkomst is met hun.
4 Ik adviseer u een vordering in te stellen tegen uw opdrachtgever. Daarbij uitgaande van de 80 eurocent welke de studio stelt te betalen.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Oke dank u wel ik ga dat doen.
3 Aangezien vast staat dat u voor de studio werkzaamheden heeft verricht, staat ook vast dat de studio u hiervoor zal moeten betalen. De vraag is tegen welk tarief.

Voor de beantwoording hiervan is in de eerste plaats relevant of u hiervoor een prijsafspraak heeft gemaakt en zo ja, welke prijsafspraak, zulks als tegenprestatie voor uw werkzaamheden. De voorwaarden zijn daarvoor bepalend, niet de website.

Als er geen tarief in voorwaarden is vastgelegd zal het tarief dat u in rekening mag brengen alsnog aan de hand van wettelijke maatstaven moeten worden vastgesteld.

Wellicht kan de overeenkomst met de studio worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht. Art. 7:405 lid 2 BW schrijft voor dat als tussen partijen geen loon is bepaald de opdrachtgever het op de gebruikelijke wijze berekende loon is verschuldigd. De tarieven zoals vermeld op de websites kunnen hiervoor een aanwijzing vormen, maar voorstelbaar is dat deze nog bemiddelingskosten mogen verrekenen.

Van een arbeidsovereenkomst zal geen sprake zijn omdat niet aan alle wettelijke criteria is voldaan. dan moet sprake zijn van een gezagsverhouding door een werkgever die u kan voorschrijven op welke wijze u uw werkzaamheden dient uit te voeren. U kunt derhalve niet terugvallen op werknemers beschermende bepalingen zoals minimumloon.

Uw vordering kunt u instellen bij de Kantonrechter door middel van een dagvaarding. Wellicht komt u voor een toevoeging in aanmerking (zie externe link), zodat een advocaat dit voor u kan doen. Ook kunt u een deurwaarder vragen dit voor u op te stellen.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Dank voor het antwoord, ik ga zeker hier wat mee doen net zoals de andere antwoorden.Ik heb ze nog een mail gestuurd maar hierop is zoals ik al verwachte niet op gereageerd. Ik wacht nu tot 20 april omdat de site dan uit betaald en hun dus ook kunnen over gaan tot uitbetaling als dit niet gebeurd gaat de vordering de deur uit.

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm