Vraag

Hallo,

We willen een huis kopen onder voorbehoud van verkoop eigen woning. De verkoper is daarmee akkoord en diens makelaar heeft een clausule opgenomen waarmee ik het niet mee eens ben. Ik wil namelijk de volgende clausule opnemen:

Artikel 21: Koper heeft het recht deze overeenkomst te ontbinden wanneer hij er uiterlijk op 24 juli niet in geslaagd is de hem in eigendom toebehorende onroerende zaak ADRES + PLAATS onvoorwaardelijk te verkopen, zulks onder algemeen aanvaardbare voorwaarden en tegen een voor de koper acceptabele koopsom (of : een bedrag gelijk aan de getaxeerde verkoopwaarde van de onroerende zaak ad BEDRAG .k.k.). Het gestelde onder artikel 16.3. is van overeenkomstige toepassing. Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde tot verkoop van de hierboven vermelde onroerende zaak te geraken.

Concrete vragen zijn:
Wat als ik een verkoop van de huidige woning sluit (voorlopig koopcontract) maar de kopende partij kan de financiering niet rond krijgen en gaat over tot ontbinding. Geldt mijn ontbindende voorwaarde dan nog wel? Want de datum zou wel eens verstreken kunnen zijn en ik kan me ook niet meer beroepen op ontbinding van financiering omdat die termijn al eerder verstreken is. Mijn voorstel zou zijn om ontbinding van financiering pas van kracht te laten worden indien verkoop eigen woning gerealiseerd is. Kan ik dat opnemen?

Ik hoop dat u mij van advies kan voorzien.

Deel deze vraag

1 Reactie

3 Door het doen intreden van de ontbindende voorwaarde is er geen koop tot stand gekomen, maar de makelaar vraagt onvoorwaardelijke verkoop hetgeen betekent dat uw koper ook zijn financiering rond moet hebben voor genoemde datum.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm