Vraag

Geachte heer/mevrouw,

Medio juni ben ik betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval, helaas was dit 2 weken voor het einde van mijn tijdelijke contract via een intermediair middels een Payrollbedrijf (werkgever) bij een opdrachtgever.

Dit ongeval heeft plaatsgevonden doordat ik samen met een collega een zware balkconstructie op een werktafel moest tillen. Deze collega kon de constructie niet meer houden en liet dus vroegtijdig los. Helaas zonder aankondiging en zeer onverwacht, waardoor mijn middelvinger klem kwam te zitten en na controle bij huisarts en ziekenhuis gebroken bleek te zijn. Hierdoor heb ik niet meer mijn contract kunnen uitdienen omdat werken onmogelijk was.

Tot op heden heb ik van dit ongeval last ondervonden (gelukkig zoals het nu aanziet geen blijvende schade) maar gezien de opstelling van de werkgever wil ik weten of ik recht heb op schadeloosstelling voor de vanwege het bedrijfsongeval gemaakte kosten (o.a. ziekenhuisbezoek / eigen bijdrage / reiskosten etc.).

Ik ben van plan om de werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade.
Hiervoor heb ik online een voorbeeldbrief gevonden die ik kan gebruiken echter vraag ik me af of ik ook aanspraak kan maken op doorbetaling van het volledige salaris en wettelijk vakantiegeld. Conform de CAO heb ik recht op 91% van het bruto uurloon maar ben ook benieuwd hoe dit zit dit met de periode na de contractdatum?

De ziekmelding is nl. na contractdatum overgenomen door het UWV maar hierdoor is de doorbetaling maar 70% van het salaris i.p.v. 91% via de werkgever.
Bestaat er ook een mogelijkheid om deze lagere inkomsten te claimen bij de werkgever gedurende de ziekmelding n.a.v. het bedrijfsongeval?

Voorafgaand aan de nog te verzenden aansprakelijkstelling heb ik de werkgever en intermediair verzocht om een afschrift van het opgestelde ongevalsrapport. Ik neem aan dat ik vanuit dit rapport kan opmaken hoe de werkgever tegen de ziekmelding aankijkt en hiermee wellicht aansprakelijkheid niet kan ontlopen. Tot op heden heb ik deze nog niet mogen ontvangen.

Ik overigens via het UWV begrepen dat zij bij ontvangst van het ongevalsrapport gaan bekijken of verhalen van ziektegeld bij werkgever nog mogelijk is omdat zij aangeven dat de ziekmelding is doorgespeeld naar de juridische dienst. Ik heb het UWV erop gewezen dat de ziekmeldingsafdeling van de werkgever telefonisch heeft aangeven dat er een ongevalsrapport opgemaakt zou worden.
Om deze reden verwacht ik niet dat doorbetaling van het volledige salaris door werkgever mogelijk is maar aanspraak maken op het mislopen van wettelijk vakantiegeld en salarisverschil zou wellicht wel een mogelijkheid zijn.

Vanwege het eindigen van mijn contract geeft werkgever aan dat opname van vakantiedagen niet mogelijk is totdat er een nieuw contract is aangegaan, klopt dit wel?
In de CAO (ABU) kan ik terugvinden dat uitbetaling van restant vakantiedagen en openstaand vakantiegeld plaatsvindt in de laatste week van het kalenderjaar tenzij er een contract is dat doorloopt in het volgende kalenderjaar.

Ik vind het uiterst vreemd dat je een heel jaar werkt, je vakantie al hebt vastgelegd bij opdrachtgever/intermediair en dat vanwege het aflopen van een contract geen mogelijkheid krijgt om je, reeds geplande, vakantiedagen op te nemen. Gezien de ziekmelding was opnemen voor de einddatum van het contact ook niet meer mogelijk.

Dit zou dus betekenen dat de opgebouwde vakantiedagen niet opgenomen kunnen worden tenzij er een nieuw contract met werkgever wordt aangegaan. Als er geen nieuw contract volgt zal uitbetaling volgens de CAO plaatsvinden aan het einde van het jaar waarbij een hogere loonheffingstarief wordt berekend dan er bij opname berekend zou worden. Dat dit verschil bij de Belastingaangifte volgend jaar wordt gecorrigeerd is bekend, maar het betekend voor mij als werknemer wel dat er geen doorbetaalde vakantie mogelijk is. Ik vraag me af of dit wel klopt.

Ik wacht uw reactie met zeer veel belangstelling af.

Deel deze vraag

2 Reacties

2 Uw verhaal heb ik met belangstelling gelezen. Mijn kantoor is gespecialiseerd in zowel letselschade als arbeidsrecht. Ik wil u graag, uiteraard volledig kosteloos, een uitgebreid advies geven. Hiervoor kunt u denk ik het beste even contact zoeken met mijn kantoor, Advocatenkantoor Brugman.

Het lijkt mij zeker een goed idee om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Ik zou hiervoor geen standaardbrief van internet gebruiken. Deze zijn vaak niet betrouwbaar. Met betrekking tot het arbeidsrechtelijke gedeelte adviseer ik u ook graag.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
1 Op de eerste plaats wil ik u een snel en volledig herstel toewensen.
Uitgaande van uw verhaal denk ik dat u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen. Mogelijk kunt u zelfs het bedrijf waar uw werkgever u te werk heeft gesteld aansprakelijk stellen. Dat geldt dan niet alleen voor de schade zoals het verschil in loon, eigen risico ziektekostenverzekering etc maar ook voor smartengeld/ Ik heb ruime ervaring met arbeidsongevallen en andere letselzaken en behandel die voor werknemers gratis omdat ik mijn kosten kan verhalen op de werkgever of zijn verzekeraar. Ik ben graag bereid om u te helpen. Neemt u gerust vrijblijvend contact met mij op

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm