Vraag

Hallo,

Ik blijf vastlopen met een juridische casus.

Mevrouw X is als thuiswerker werkzaam bij een BV op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor deze BV verricht zij envelop vouw werkzaamheden waarvan ze minimaal 12 kisten per jaar moet afleveren, het liefst iedere maand één, maar op dit punt is afwijking toegestaan. De overeenkomst is ingegaan per 1 juli 2008.
2 jaar verricht mevrouw X bovenstaande werkzaamheden tot zij in oktober 2010 door een ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt raakt. Zij heeft hierop het UWV bericht dat zij niet in staat is werkzaamheden te verrichten en wat zij moest doem om in aanmerking te komen voor een ZW-uitkering.
Het UWV gaf als antwoord dat zij daar geen recht op heeft omdat ze een arbeidsovereenkomst met de BV heeft gesloten en daarop op haar werkgever een loondoorbetalingsplicht rust.
Ook het feit dat de BV nooit premies krachtens de sociale verzekeringswetten voor mevrouw heeft afgedragen maakt dat ze geen recht heeft op ziekengeld.

Na mijn inziens is er sprake van een arbeidsovereenkomst aangezien ze aan de voorwaarden heeft voldaan.
Wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst moet er op basis van art. 7:610 BW aan 3 voorwaarden zijn voldaan:
1. De ene partij, de werknemer, heeft zich jegens de andere partij, de werkgever, verbonden gedurende zekere tijd arbeid te verrichten  Aangezien de arbeid persoonlijk door u wordt verricht en er sprake is van een overeenkomst die is ingegaan per 1 juli 2008 is aan deze voorwaarde voldaan. Tevens heeft u een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
2. De werkgever heeft zich jegens de werknemer verbonden loon te betalen  Dit is in uw situatie het geval, aangezien u per envelop voor €0,50 wordt betaald.
3. De werknemer verricht de arbeid in dienst van de werkgever (gezagsverhouding)  U verricht de werkzaamheden volgens deugdelijke voorafgaande aanwijzingen van uw werkgever BV, dit houdt onder andere in dat u jaarlijks twaalf kisten dient af te nemen. Daarbij maakt het niet uit dat u vrij bent om uw eigen werktijd in te delen.

Is dit juist beredeneert? En dan blijf ik alsnog met een vraag zitten waarom de werkgever nooit premies heeft afgedragen? aangezien dit verplicht is. Ook wanneer er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar een overeenkomst van aanneming van werk of een fictieve dienstbetrekking is een werkgever verplicht om premies af te dragen?

Kan iemand mij verder helpen? Zie ik misschien iets over het hoofd?

Deel deze vraag

3 Reacties

Naar het zich laat aanzien heeft de opdrachtgevende BV nooit de intentie gehad om een arbeidsverhouding aan te gaan met uw klant, maar wilde ze graag een dienst afnemen, tegen een prijs van 50 cent per eenheid. De bedoeling was dat er per maand ca. 1 kist enveloppen werd afgeleverd, maar de aannemende partij was vrij om daar van af te wijken.

Nu ook geen premies en dergelijke werden afgedragen wordt het een hele toer om een arbeidsverhouding hard te maken. Er was geen sprake van directe aansturing, mevrouw werkte immers thuis, en ook geen beschikbaarstelling in de vorm van tijdstippen waarop zij zich beschikbaar diende te houden voor werk.

Of zij verplicht was om gedurende een bepaalde tijd het werk uit te voeren kan ik uit uw vraag helaas niet opmaken.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Bedankt voor uw snelle reactie. Heeft zij nu er geen sprake is van een dienstverband dan wel recht op een uitkering krachtens de Ziektewet van het UWV?
Ik ben bang dat de ziektewet slechts van toepassing is op werknemers. Voor ondernemers is er slechts een beroep op (bijzondere) bijstand mogelijk.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm