Vraag

Ik werk als tandartsassistente bij een praktijk en ik kon de afgelopen 2 jaren mijn vakantie aanvraag voor de zomervakantie aanvragen buiten de schoolvakanties om. Nu wil mijn baas dit per 2018 aanpassen en ons verplichten om 2 weken in juli op te nemen.
Mag dit zomaar?
In mijn arbeidscontract staat dat de praktijk de arbeidsvoorwaarden van de KNMT hanteert:

WERKGEVER STELT VAKANTIES VAST
3.1. De tijdstippen van aanvang en einde van de
vakantieperiode(s) worden desgewenst door de
werkgever - na overleg met de werknemer -
bepaald, met dien verstande dat de werknemer
jaarlijks recht heeft op twee weken
aaneengesloten vakantie. De werkgever houdt
hierbij rekening met de volgende bepalingen.
3.2. De werkgever houdt zoveel mogelijk rekening
met de persoonlijke omstandigheden van de
werknemer, waarbij er desgewenst naar wordt
gestreefd dat de vakantie van de werknemer
samenvalt met de schoolvakanties van zijn
kinderen dan wel ligt in de periode tussen
1 mei en 1 oktober.
3.3. De werkgever kan ten hoogste twee dagen als
verplichte snipperdagen aanwijzen.
3.4. Uiterlijk 31 januari zal de werkgever de
vakantieperiode(s) en eventuele snipperdagen
aanwijzen.
VRIJE KEUZE WERKNEMER
4.1. Vakantie-uren die niet op grond van het vorige
lid door de werkgever zijn bepaald, kan de
werknemer - al dan niet aaneengesloten -
overeenkomstig zijn wensen opnemen. De
werknemer doet hiertoe zo ruim mogelijk
van tevoren een schriftelijk verzoek aan
de werkgever.
4.2. De werknemer draagt in dat geval - indien nodig
- zoveel mogelijk zelf zorg voor zijn vervanging.
4.3. Het tijdstip van opname van de in 4.1 genoemde
vakantie-uren wordt geacht te zijn vastgesteld
overeenkomstig de wensen van de werknemer,
tenzij de werkgever binnen twee weken
het verzoek onder schriftelijke opgave van
gewichtige redenen heeft afgewezen.
5. Indien daartoe gewichtige redenen bestaan, kan
de werkgever - na overleg met de werknemer -
een overeengekomen vakantieperiode wijzigen. De
schade welke de werknemer ten gevolge van deze
wijziging lijdt, wordt door de werkgever vergoed.

Mag mijn werkgever dit zomaar doen?

Deel deze vraag

3 Reacties

1 Uw werkgever mag de vakantieperiode wijzigen als er gewichtige redenen zijn. Er dient een belangenafweging plaats te vinden tussen uw voorkeur en dat van het bedrijf. Hij zal wel moeten aantonen dat er sprake is van een gewichtige reden, waarbij hij uw schade moet vergoeden.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Wat wordt er onder gewichtige reden verstaan?
Hieronder wordt verstaan dat de werkgever goede gronden moet hebben om zijn keuze te rechtvaardigen bv als opname van de vakantiedagen zou leiden tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm