Vraag

In juli 2015 hebben wij onze woning gekocht met daarbij een grote schuur waarop een asbest dak zit. Hiervan waren wij op de hoogte. Echter de schuur is minder dan 35 m2 waardoor het toegestaan is in de gemeente dit asbest zelf te verwijderen in speciaal daarvoor geleverd plastic.
Aan de woning is echter ook een carport bevestigd. Bij de verkoop hebben wij geïnformeerd bij de vorige eigenaar of dit dak van asbest golfplaten is voorzien. Zowel de vorige eigenaar als de verkopende makelaar heeft dit ontkend.
In de leveringsacte is een asbest clausule opgenomen als volgt:
De koper is bekend dat in het verkochte asbest is verwerkt, te weten in het dak van de schuur. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieu wetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het verkochte kan voortvloeien.
Nu wij van plan zijn de schuur te vervangen en dus het asbest te verwijderen zijn we gaan twijfelen over de aanwezigheid van asbest op de carport. We hebben op advies van de gemeente een monster laten testen.
Nu blijkt inderdaad het carport dak ook asbest te bevatten. Hierdoor komen we ruim boven de 35 m2 en mogen deze klus dus niet meer zelf klaren.
Wij moeten nu een asbestinventarisatie rapport laten opmaken en de sloop door een erkend sloopbedrijf laten uitvoeren. De kosten zullen dus aanmerkelijk hoger worden dan in eerste instantie was ingeschat. Bovendien moeten we een nieuw dak op de carport aanschaffen.
Mijn vraag is kunnen wij de verkopend makelaar en de vorige bewoner aansprakelijk stellen? En zo ja is hier een verjaringstermijn voor?

Deel deze vraag

4 Reacties

1 Nu de verkoper heeft verklaard dat er alleen asbest in het dak van de schuur zit, hoefde u niet verder te onderzoeken of er nog asbest op andere plaatsen aanwezig was. U hoeft dit ook niet te verwachten. Nu er toch asbest in het dak van de carport blijkt te zitten, is er miins inziens sprake van een gebrek, waarvoor de verkoper aansprakelijk is, althans kunt u zich op het standpunt stellen dat u door de mededelingen van de verkoper heeft gedwaald omtrent de aanwezigheid van asbest in de carport. In deze situatie is de verkoper gehouden u de schade te vergoeden, die u als gevolg hiervan lijdt. Ik ben gespecialiseerd in vastgoedrecht en ben desgewenst graag bereid u in deze kwestie bij te staan. Neem gerust vrijblijvend en kosteloos contact met mij op als u nog vragen heeft of rechtsbijstand wilt.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Hartelijk dank voor uw antwoord, hier kunnen wij zeker iets mee.
Graag gedaan en succes!

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Hartelijk dank voor uw antwoord, hier kunnen wij zeker iets mee.

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm