Vraag

Ik woon al 12 jaar in een klein (5 woningen) middeleeuws hofje in een stad. Het is niet toegankelijk voor het publiek. Het hele hof inclusief gezamenlijke tuin is in het bezit van een stichting. Nu heeft het bestuur het idee opgevat om eens per maand je het hof open te stellen voor het publiek.
Ik ben hier ooit gaan wonen juist omdat dit een gesloten hof was. Door het kleine oppervlak, mijn gesteldheid op mijn privacy en veiligheid ben ik tegen openstelling.
Kan de stichting ons verplichten tot openstelling?
Voor de duidelijkheid, dit gaat om openstelling voor willekeurige passanten /bezoekers. Ik weet dat de stichting zelf het recht heeft zich toegang tot het hof te verschaffen.

Deel deze vraag

2 Reacties

1 In beginsel mag de stichting met haar eigendommen doen wat zij wil. In dit geval zal zij echter wel rekening moeten houden met de gerechtvaardigde belangen van bewoners. Om uw vraag te beantwoorden zou in ieder geval moeten worden gekeken naar uw huurovereenkomst en naar wat er verder altijd is besproken. Bovendien zou een belangenafweging moeten worden gemaakt. Het is niet zo dat een openstelling per definitie niet tot de mogelijkheden behoort. Dit soort (duur-)overeenkomsten kan aan de omstandigheden en voortschrijdende inzichten worden aangepast. Desgewenst kan ik u helpen om dit verder uit te zoeken.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
3 Of een openstelling van het hofje voor publiek mogelijk is, is mede afhankelijk van de bestemming die in de huurovereenkomst aan het hofje is gegeven en of er in dat kader is bepaald dat het hofje kan worden opengesteld voor publiek. Juridisch gezien is verder van belang om vast te stellen of u medehuurder of gebruiker van het hofje bent. Als medehuurder van het hofje bent, heeft u tezamen met de andere huurders recht op het exclusief gebruik van het hofje en hoeft u inbreuken op dit recht door anderen niet te accepteren. Als gebruiker kunt u hier tegen optreden, als de mogelijkheid tot openstelling bij de verkrijging van het gebruiksrecht niet is besproken en er hieromtrent geen concrete afspraken zijn gemaakt. Ik raad u aan om in deze kwestie samen met de andere bewoners op te trekken en krachten bundelen. Samen staat u immers sterker. Heeft u nog vragen of wilt u rechtsbijstand in deze kwestie neem dan gerust kosteloos en vrijblijvend contact met mij op.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm