Vraag

Mijn vraag gaat over het volgende.
Ik bezit een recreatiewoning met bijbehorende perceel beide op basis van appartementsrecht.
Langs mijn perceel loopt een sloot die eigendom is van het waterschap. Tot twee jaar terug was deze sloot een afwatering voor de omliggende gebieden + ons recreatiepark. Twee jaar geleden is dit veranderd en dient de sloot alleen nog maar als afwatering voor het recreatiepark.
Het waterschap wil het liefste de sloot aan het park schenken zodat ze het onderhoud niet meer hoeven te doen. Het park (tijdens een ALV besloten) wil dat niet en daarom moet het waterschap het onderhoud blijf doen.
De meeste percelen hebben een haag, zo ook ons perceel. De verplichte afstand heg en sloot (waterwet) is 2 meter tot de insteek.
Mijn heg is in 2005 ruim (circa 2,5m van insteek) geplaats. In 2006 hebben ik de woning gekocht.
Tot nu toe geen probleem. Echter vanwege de veranderde situatie is het waterschap opnieuw naar de regels en de inrichting gaan kijken.
Het blijkt dat voor 2005 de sloot breder is geweest, maar dat langzaam de insteek wat is opgeschoven door onderhoud. Het waterschap heeft nu met het bestuur van de ALV afgesproken dat deze oude situatie zal worden hersteld. De sloot wordt hierdoor aan beide kanten breder.
Onze heg staat dan dichter bij de sloot en het bestuur eist dat we die verwijderen.
1. Zijn we verplicht een stuk van onze tuin af te staan door de nieuwe situatie, zo hebben wij het perceel niet gekocht en niemand heeft ons ooit verteld dat de situatie vroeger anders was?
2. Zo ja kunnen we de kosten op de vereniging verhalen (weghalen, plaatsen nieuwe heg, verlies grond), omdat dit alleen maar gebeurd t.b.v de vereniging?

Deel deze vraag

3 Reacties

1 Ten aanzien van uw perceel geldt dat de kadastrale kaart de grens van uw perceel aangeeft. Mogelijk was u door de feitelijke situatie er niet van bewust dat de juridische grens van uw perceel een ander is dan hetgeen u ziet in uw tuin. Een nieuwe situatie kan weliswaar door verjaring de juridisch relevante erfgrens gaan bepalen, maar daarvoor is een verjaring nodig van 20 jaar en zolang is deze situatie nog niet, tenminste als ik uw verhaal goed begrijp. Een vergoeding voor de grond die u moet afstaan (teruggeven) of u zich tegen teruggave van de grond verzetten, is derhalve in ieder geval niet mogelijk.
Als ik het goed begrijp heeft de vorige eigenaar van deze woning de heg geplaatst; mogelijk heeft die persoon gedwaald over de afmetingen van de grond/tuin en de plaats van de insteek. Door het raadplegen van het kadaster had hij de precieze afmetingen van het perceel moeten kennen, zodat de dwaling voor risico van de dwalende moet blijven. U bent als rechtsopvolger in de positie van de vorige eigenaar getreden en het feit dat de heg verkeerd staat, is derhalve voor u risico / rekening. Misschien is er een mogelijkheid de vorige eigenaar van de woning, die de heg geplaatst heeft, daarvoor aansprakelijk te stellen, maar dat is afhankelijk van de koopovereenkomst en van de feiten en omstandigheden ten tijden van de koop.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Het betreft hier het waterschap. Volgens het waterschap is hier het eigendomsrecht niet van belang.
Ongeacht of het mijn eigendom is moet er een 2 meter afstand worden gehouden t.o.v. de insteek. van de sloot. De vorige eigenaar heeft dat ook gedaan voor de toen geldende situatie.
Het herstellen van een oude insteek betekent dus het inleveren van een stuk grond (het opschuiven van de heg op mijn eigen grond). Tbv de vereniging.
Vandaar mijn vraag of het waterschap nog een beroep kan doen op een oude situatie (voor 2005 ).
1 Wat ik hiervoor heb proberen duidelijk te maken, is dat het voor u wellicht niet duidelijk was waar de grens van uw perceel liep en waar de juiste positie van de insteek was; doordat de insteek was opgeschoven leek daarmee uw perceel groter dat het werkelijk is. Dat leek het vermoedelijk ook voor uw rechtsvoorganger en daardoor heeft hij de heg op de verkeerde plaats geplaatst. Uw werkelijk perceel is echter kleiner en er is daarom ook geen sprake van dat u een stuk moet inleveren, die strook is nooit van u geweest. Het waterschap kan zich nog op de situatie van voor 2005 beroepen omdat de de nieuwe situatie nog niet door verjaring uw perceel anders gemaakt heeft. Het eigendomsrecht is niet van belang voor het bepalen waar de heg ten opzichte van de insteek mag staan, maar het eigendomsrecht is wel van belang voor de vraag of het verleggen van de insteek geen inbreuk maakt op uw eigendomsrecht, was dat namelijk wel zo geweest dan had het waterschap de insteek niet zomaar mogen verleggen. Nu de situatie nog niet verjaard is, mag het waterschap de insteek verleggen naar de oude situatie.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm