Vraag

Ik heb een contract van 24 uur maar ik moet altijd voor mijn collega invallen bij vakantie en ziekmelding. Dit staat niet in mijn contract beschreven mag dit wettelijk?

Deel deze vraag

3 Reacties

2 In zijn algemeenheid mag een zekere flexibiliteit van de werknemer worden verwacht, maar uw vraag behoeft wat nadere toelichting. Wordt het aantal van 24 uur daardoor overschreden bijvoorbeeld of kunt u daardoor zelf bijvoorbeeld niet op vakantie?

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Ik kan niet op vakantie als mijn collega niet wil of kan invallen. Ik maak mijn vakantie uren niet op hier door omdat wij altijd voor elkaar moeten invallen. Doordat we voor elkaar invallen kan ik mijn uren die extra werk alleen laten uitbetalen. Mijn contract is gewoon voor 24 uur per week nieys is beschreven dat ik moet invallen voor mijn collega. Nu wil ik weten of dit wetyelijk mag wik hebben geen cao
1 U hebt zelf (ook) recht om op vakantie te gaan. Het kan niet zo zijn dat u nooit uw vakantiedagen kunt opnemen. De wet zegt dat uw verzoek om opname van vakantiedagen moet worden gehonoreerd tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. Daar moet dus een hele goede reden voor zijn en die moet de werkgever duidelijk kunnen maken.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm