Vraag

Beste Mijnheer, mevrouw, het is een beetje een complexe vraag maar dat zijn de meeste denk ik. Mijn vader (89) heeft 60 jaar geleden 2 garageboxen gekocht in een rij van 14 ander boxen. Hij zit aan het eind vh pad (de rest wordt verhuurd) en heeft toendertijd een akte gekregen waarop staat; een werkplaats met erf, groot ong. 62 m2. Mijn vader is er toen van uit gegaan dat dat de 2 garageboxen met het stukje pad ervoor was.
Ons is ook altijd verteld dat die grond van hem was.
Nog. 25 jaar geleden heeft hij voor die boxen op, de grond waarvan hij dacht dat dat zijn grond was, een carport laten bouwen en 3 jaar geleden deze carport verder dicht gemaakt. Nu komt de kleinzoon vd man van wie mijn vader toendertijd de boxen gekocht had met de eis dat mijn vader deze grond moet kopen en dat de carport illegaal is. Mijn vader is altijd te goeder trouw geweest in deze en 5 november kwam die man met een brief, waarop het eea stond over aankoop van deze grond, met een aantal eisen. Deze brief had hij zelf opgesteld en mijn vader heeft dit (enigszins overdonderd) getekend. Hier heeft hij heel erg spijt van want er staan dingen in waar hij het niet mee eens is. Gisteren hebben we een gesprek gehad met deze man(samen met m'n vader) maar dat ging niet zo goed. Mijn vraag is, is zo'n brief rechtsgeldig of heb je een soort wettelijke bedenktijd? En geldt er een verjaringstermijn voor de carport?

Deel deze vraag

2 Reacties

1 Als u vader bij het ondertekenen van de brief, die in feite een koopovereenkomst betreft een verkeerde voorstelling van zaken heeft gehad en deze brief nooit zou hebben ondertekend als hij voldoende was ingelicht, dan kan de overeenkomst die hierdoor tot stand is gekomen worden vernietigd wegens dwaling. De koop kan ook worden vernietigd indien er druk op uw vader is uitgeoefend en hij de brief als gevolg van die druk heeft ondertekend.

Voor wat betreft de grond heeft te gelden dat uw vader door het uitoefen van het bezit over de grond als ware hij eigenaar door een tijdsverloop van 20 jaren mogelijk door verjaring eigenaar van deze grond is geworden. Dit zou dan impliceren dat grond inmiddels al van hem is en dat hij deze dus niet hoeft te kopen. Anderzijds kan uw vader in geval van verjaring in bepaalde gevallen een schadevergoeding aan de voormalige eigenaar van de grond verschuldigd zijn, omdat het toeëigen van de stuk grond van een andere als een onrechtmatige daad wordt gezien, op basis waarvan degene die zich de grond heeft toegeëigend schadeplichtig is.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Heel veel dank voor dit duidelijke antwoord!!!

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm