Vraag

In 2017 ben ik beschuldig door mijn gemeente van het "inpikken" van een stukje groen.
In een brief werd mij medegedeeld dat ik dat stukje niet kon kopen maar wel huren en
of ik maar even bij het kruisje wilde tekenen. Er is toen heen en weer wat contact
geweest en daar is het bij gebleven. Mijn vraag gaat niet over dat stukje groen maar
wel over de vraag of de gemeente hier, nu 2019 of over een paar jaar nog weer op terug
kan komen en alsnog die "zaak" kan aanspannen. M.a.w. Is er een wettelijke tijd tussen
het doen van een beschuldiging en het ondernemen van daadwerkelijk actie door degene
die iemand beschuldigd en kan hij (de gemeente) hier jaren daarna weer (nog eens) op terug komen.?

Deel deze vraag

7 Reacties

De brief zal bedoeld zijn om verjaring van de grond te voorkomen. Als de grond 20 jaar voortdurend in bezit heeft gehad, dan kunt u zich er tegenover de gemeente op beroepen dat u eigenaar van de grond bent geworden. Een huurder of gebruiker (bruikleen) is geen bezitter en kan zich dus ook niet op verjaring beroepen. Om die reden heeft de gemeente geprobeerd een huurovereenkomst met u te sluiten. Een dergelijk brief is meestal tevens bedoeld om een eventuele lopende verjaring te stuiten. Om te kunnen beoordelen of de onderhavige brief ook als stuitingshandeling bedoeld is, zou ik de brief moeten zien. Als u wilt, dan kunt u mij de brief ter beoordeling toesturen. Voorwaarde voor stuiting van de verjaring van grond is dat er binnen zes maanden een procedure tot terugvordering van de grond wordt opgestart. Gebeurt dit niet, dan is de verjaring niet gestuit en loopt deze gewoon door. Als dit laatste het geval is, dan kan de gemeente op enig moment voor het verstrijken van de 20 jarige verjaringstermijn de grond van u terugvorderen of een nieuwe stuitingshandeling doen. Heeft u nog vragen, neem dan gerust vrijblijvend en kosteloos contact met mij op.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
De gemeente heeft 20 jaar de tijd om haar bezit terug te vorderen. De gemeente heeft u de mogelijkheid gegeven het stuk te huren in plaats van onrechtmatig in bezit te houden, maar vorderde dat bezit nog niet terug, heeft dat nu wel gedaan en dat mag.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Dank voor uw antwoord maar mijn vraag zit niet in dat stukje groen. De vraag is: is er een wettelijke termijn tussen het "beschuldigen" van iemand en het daadwerkelijk ondernemen van actie. M.a.w. kan de gemeente mij een brief sturen die begint met: Geachte heer...n.a.v. ons schrijven 3 mei 2016...
of n.a.v. ons schrijven van 1 maart 1974....delen wij u het volgende mede. ..Dus hoelang mag men wachten te reageren op een zaak. In 2016 ben ik "beschuldigd"....kan dat in 2020 nog een keer voor hetzelfde feit ?
Zolang de verjaring loopt heeft het voor de gemeente zin om u telkens op het onrechtmatig gebruik. aan te spreken. Dit is mogelijk zolang u de grond in gebruik houdt en niet gebonden aan termijnen.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
In 2016 word ik beschuldigd van het innemen van grond. Dit is niet toegestaan. Ik pleeg een strafbaarfeit. Juridsche gezien ben ik verdachte.
Ik ben dus in 2016 verdachte van een strafbaar feit. De gemeente neemt juridisch geen maatregelen immers ik heb al jaren niets meer van deze zaak vernomen.
Stel dat de gemeente over 5 jaar deze zaak weer oppakt. We zijn dan in 2024. Ik ben dan weer verdachte voor hetzelfde feit.
Je kunt dus 2 keer verdachte zijn voor hetzelfde feit ?
Vreest u voor een strafrechtelijke aangifte, dat gebeurt nooit in dit soort zaken en bovendien lees ik dat u de grond al in bezit had in 1974 dus is de verjaring in dit geval verlopen op 2012. Als die datum tenminste datum van inbezitneming is. U bent nog geen verdachte van een strafbaar feit want er is nog geen strafvervolgingsactie geweest ( aangifte van diefstal ) en bovendien is onderliggend aan de onrechtmatige daad deze diefstal welke als strafbaar feit ook verjaart . De wet en het EVRM bepaalt dat er voor lichte zaken maximaal drie jaar mogen liggen tussen verdenking en veroordeling en 6 jaar voor lichte misdrijven.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Het civiele recht, waar het onrechtmatig gebruik van grond onder valt, kent de regel ‘ne bis in idem’ niet. Er is dus geen algemene regel, die een partij ervan weerhoudt om over hetzelfde geschil nog een keer te procederen.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm