Vraag

Ik huur een weiland met stallen en dit staat in mijn contract: De huurovereenkomst kan met een opzeg termijn van 2 maanden door zowel huurder als verhuurder worden beƫindigd en is dus voor het eerst opzegbaar op 1 mei 2016".
Ik moet elke maand voor de eerste de huur betaald hebben.

Verhuurder heeft de huur opgezegd op 6 januari en beweert dat ik daarom op 6 april weg moet zijn. Ik denk dat ik 30 april weg moet. Wie heeft er gelijk en waarom?

Deel deze vraag

9 Reacties

1 Het betreft de huur van ruimte (overige gebouwde onroerende zaken), waarop artikel 7:230a BW van toepassing is. De huurder van een bebouwde onroerende zaak geniet geen huurbescherming; een schriftelijke opzegging met inachtneming van de geldende (contractuele of wettelijke) opzegtermijn doet de huurovereenkomst eindigen op de dag waartegen is opgezegd. Ingevolge de overeenkomst bedraag de opzegtermijn 2 maanden. De opzegging dient de geschieden tegen een voor de huurbetaling overeengekomen dag, wat meestal de 1e van de maand is. Voor het onderhavige geval betekent dit dat de huur, die op 6 februari is opgezegd inderdaad op 30 april a.s. eindigt. Dit betekent nog niet dat u het gehuurde op dit datum ook moet ontruimen. Hiervoor is namelijk vereist dat de verhuurder u in de opzeggingsbrief ook de ontruiming heeft aangezegd. Is dit niet gebeurd, dan kunt u na 30 april in het gehuurde blijven. Is de uitruiming wel aangezegd, dan geniet u ontruimingsbescherming. Dit houdt het volgende in.

Volgens artikel 7:230a BW lid 1 kan de huurder de kantonrechter (van het arrondissement waarbinnen de onroerende zaak is gelegen) verzoeken om de termijn waarbinnen ontruiming dient plaats te vinden, te verlengen. De huurder dient daartoe uiterlijk binnen twee maanden na het tijdstip waartegen ontruiming is aangezegd een verzoekschrift in te dienen bij rechter.
Dit is een fatale termijn; bij overschrijding ervan heeft de huurder zijn recht verspeeld om een verlengingsverzoek in te dienen. De indiening van dit verzoek schorst de verplichting van de gewezen huurder om tot ontruiming over te gaan, totdat op het verzoek is beslist.

Indien het verzoekschrift tijdig is ingediend komt de rechter in beginsel toe aan een belangenafweging. De belangenafweging geschiedt niet op basis van gelijkwaardigheid; in beginsel gaan de belangen van de verhuurder voor. Alleen indien de rechter van oordeel is dat de belangen van de huurder door de ontruiming ernstiger worden geschaad dan de belangen van de verhuurder bij voortzetting van het gebruik, wijst de rechter het verzoek toe. Bij de belangenafweging kunnen alle mogelijke feiten en omstandigheden aan de orde komen.

In de rechtspraktijk komt het er vaak op neer dat indien een huurder erin slaagt zijn zwaarwegende belangen bij voortzetting van het gebruik van de ruimte in kwestie goed te onderbouwen, de rechter geneigd is om de huurder toch het voordeel van de twijfel te geven.
Is dat het geval, dan verlengt de rechter de termijn waarbinnen ontruimd zal moeten worden door de gewezen huurder.Deze verlenging kan worden uitgesproken voor maximaal een jaar en dit kan weer maximaal drie keer.

Alhoewel een rechter bij een tweede (en zeker bij een derde) verzoek minder snel geneigd zal zijn om wederom een verlenging uit te spreken, betekent dit dus dat een gewezen huurder van overige bedrijfsruimte maximaal nog drie jaar na het eindigen van de huurovereenkomst in gehuurde kan blijven zitten.

Indien de rechter tot afwijzing van het verzoek overgaat stelt hij ook meteen de datum van ontruiming vast. Hiertegen staat geen hoger beroep open, aldus lid 8 van artikel 7:230a BW. ontruiming vast.

Indien u nog vragen heeft of rechtsbijstand wilt, neem dan gerust vrijblijvend en kosteloos contact met mij op om te bespreken wat ik voor u kan betekenen.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Bedankt voor dit uitgebreide antwoord. Ik heb wat nieuwe vragen.
Reactie van de vraagsteller
Bedankt voor dit uitgebreide antwoord! Ik zie dat ik 2 maanden schrijf maar het is 3 maanden opzegtermijn. Betekent dat dan dat ik binnen 3 maanden uitstel kan vragen bij de cantonrechter of is 2 maanden de standaard?
Als ik ontruimingsuitstel aanvraag betekent dat dan dat mijn paarden gewoon kunnen blijven staan?
Kan de verhuurder dan heel veel huur gaan vragen om mij te pesten?
1 U heeft gedurende twee maanden ontruimingsbescherming. Gedurende de ontruimingsbescherming en tijdens de verzoekprocedure bij de kantonrechter kunt u uw paarden gewoon laten staan. Dit geldt sowieso als de verhuurder de ontruiming niet expliciet heeft aangezegd. De verhuurder kan niet meer huur vragen dan is overeengekomen.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Bedankt voor dit uitgebreide antwoord! Ik zie dat ik 2 maanden schrijf maar het is 3 maanden opzegtermijn. Betekent dat dan dat ik binnen 3 maanden uitstel kan vragen bij de cantonrechter of is 2 maanden de standaard?
Als ik ontruimingsuitstel aanvraag betekent dat dan dat mijn paarden gewoon kunnen blijven staan?
Kan de verhuurder dan heel veel huur gaan vragen om mij te pesten?
3 De overeengekomen opzegtermijn is niet van invloed op de wettelijke termijn van ontruimingsbescherming, die altijd 2 maanden bedraagt.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Bedankt voor dit uitgebreide antwoord! Ik zie dat ik 2 maanden schrijf maar het is 3 maanden opzegtermijn. Betekent dat dan dat ik binnen 3 maanden uitstel kan vragen bij de cantonrechter of is 2 maanden de standaard?
Als ik ontruimingsuitstel aanvraag betekent dat dan dat mijn paarden gewoon kunnen blijven staan?
Kan de verhuurder dan heel veel huur gaan vragen om mij te pesten?
Reactie van de vraagsteller
Is 2 maanden vanaf de opzegging van de huur of van de ontruiming? Ik heb namelijk een mondelinge opzegging gehad maar heb sinds deze week pas een email met daarin de bevestiging van de moindelinge opzegging van de huur en de datum dat alles ontruimd moet zijn.
1 Vanaf de datum waarop alles volgens de verhuurder ontruimd moet zijn.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm