Vraag

Binnen een jeugdzorginstelling word door jongeren (zelf) eenmaal per week het wasgoed gedaan.
Daar wordt geld voor in rekening gebracht : ouders moesten tekenen om iedere maand 10-, te betalen.
Dit is dan een Word Documentje zonder briefhoofd, gegevens, AV, etc .Alleen datum en handtekening voor akkoord. Niet akkoord betekent geen toegang tot wasruimte dus feitelijk moet je wel tekenen.

De instelling beweert vervolgens dat ouders met die handtekening een absoluut doorlopend abonnement hebben afgesloten. Dit staat nèrgens vermeld en alles duidt op het feit dat hier geen sprake is van een abonnement zoals bedoeld conform het Consumentenrecht. De instelling lijkt dit dus te verzinnen.

De factuur welke elke maand wordt ontvangen is sinds 4 maanden om onduidelijke redenen op een ander adres gezet. Nu wil men met achterstallige rekeningen geld zien. Niet betaling betekent een herinnering. aanmaning en uiteindelijk incassobureau.

Maar als er geen sprake is van een abonnement en diensten zijn bepaalde periode niet afgenomen wegens niet afwezigheid, in hoeverre is men dan gerechtigd betalingen te eisen?
Geen abonnement, geen afname in vakanties van diensten = niet betalen m.i.

Deel deze vraag

3 Reacties

Het gaat er om wat er is afgesproken.
Als dat niet uitdrukkelijk is overeengekomen dan is er geen sprake van een abonnement.
Of ook betaald moet worden als uw zoon of dochter niet aanwezig is is ook afhankelijk van de overeenkomst.
Wat is de letterlijke tekst van de overeenkomst?

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
"Verzorgingskosten ( Naam instelling)
Instemming en automatische incasso

Ik wil gebruik maken van het pakket * waskosten en betaal 10,- per maand

Naam jongere
Naam ouder
Adres
Postcode
Woonplaats


Voor het innen van de kosten geef ik een automatische incasso af

Naam
Handtekening
Rekeningnummer
Datum"

* (wat met pakket bedoeld wordt, staat nergens vermeld)
Er zat een kort begeleidend schrijven bij waarin een alinea eenzijdig bepaald 'beleid'hieromtrent in was opgenomen. Ik kan het even zo gauw niet vinden.

M.I. is dit kort begeleidend schrijven met instemmingsformuliertje nog steeds geen abonnement dan wel bindende overeenkomst voorzien van -verplichte- Algemene Voorwaarden waar op juridisch contractuele basis voor getekend is. De AV worden namelijk nèrgens vermeld; ze bestaan niet.
Derhalve kan instemming voor een te voeren beleid niet vertaald worden naar abonnement.
Ook een eenzijdig bepaald beleid waarin weinig keuze is als jongere én ouder kan m.i. eveneens niet vertaald wordt naar een juridische aangegane verbintenis dan wel abonnement.
Een dreiging andere maatregelen in te gaan zetten teneinde over te gaan tot het ontvangen van deze gelden lijken mij dan ook niet passend.
Alle voorwaarden waaraan een dergelijke overeenkomst/abonnement zou moeten voldoen, ontbreken stuk voor stuk.

Saillant detail: ruim 15 maanden geleden stelt iemand van de instelling dat hier niet correct gehandeld is en wordt.
Doch blijft men op exact dezelfde wijze doorgaan. De instelling is de laatste maanden veelvuldig negatief in het nieuws en staat er om bekend juridisch vaak incorrect te handelen.

Dezelfde instelling heeft er ook een enorm handje van zonder in,-en toestemming en zonder medeweten van zowel jongere als oudere, verscheidene documenten, rapportages en verslagen naar allerlei mensen en instanties door te sturen. Een grove schending van de AvG.
Voor zover ik kan bezien is er geen abonnement en worden wellicht wettelijke bepalingen niet nagekomen. Ik help u graag om dit te onderzoeken. U kunt desgewenst rechtstreeks -discreet- contact met mij opnemen.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm