De Stichting Rechtswinkel.nl staakt per 15 mei 2020 haar activiteiten. Klik hier voor meer informatie.

Vraag

Een bestuurder van een vereniging is het niet eens met het beleid van de vereniging en geeft aan in een bestuursvergadering af te treden en bevestigt dit schriftelijk. Het bestuur draagt zorg voor vervanging. Korte tijd later geeft de afgetreden bestuurder te kennen dat hij zijn besluit tot aftreden herroept. Is het bestuur verplicht deze bestuurder weer in genade aan te nemen.

Deel deze vraag

5 Reacties

1 Nee het bestuur hoeft die bestuurder niet in genade aan te nemen.
Heeft u nog vragen? Stelt u ze gerust.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
1 Voor een juist antwoord op uw vraag is van belang wie volgens de statuten bevoegd is tot ontslag van een bestuurder en tot wie de mededeling van zijn ontslag was gericht. Doorgaans ligt de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders bij de ledenvergadering. Als dat in het onderhavige ook zo is en het ontslag en de vervanging niet aan de ledenvergadering is medegedeeld, is het het ontslag mogelijk nog niet aanvaard en dus nog niet van kracht.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
De ALV is bevoegd. Het is wel gemeld aan de leden door middel van een nieuwsbrief. Er is nog geen ledenvergadering geweest
1 De vraag was of een bestuurder die schriftelijk heeft aangegeven te willen aftreden, weer in genade moet worden aangenomen.
Het antwoord daarop is neen!
Er is geen procedurele vraag gesteld of de ontslagprocedure.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
1 De procedure is wel van belang, omdat niet het bestuur, maar de ALV over het ontslag en de benoeming van bestuurders beslist. Het bestuur kan dus niet zelfstandig beslissen om bestuurders te laten gaan en te vervangen.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm