De Stichting Rechtswinkel.nl staakt per 15 mei 2020 haar activiteiten. Klik hier voor meer informatie.

Vraag

Geachte lezerBij onze huurdersbelangenvereniging gebeurd het volgende de voorzitter treed ad tijden de ALV zegt ik voer gesprekken met nieuwe kandidaten een week later treden ze toe tot het bestuur zelfs een nieuwe voorzitter ( er zijn geen verkiezingen gehouden ) BESTUUR Artikel 6 3. De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de algemene vergadering. staat in de statuten het nieuwe bestuur zegt dat ze zich beroepen op Artikel 16.8. Bij verkiezingen wordt per kandidaat gestemd. Indien niet meer kandidaten zijn gesteld dan er vacatures zijn te vervullen, worden de kandidaten geacht bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen te zijn. Wij hebben gesteld dat dit artikel alleen kan gelden bij verkiezingen Hun stellen er zijn niet teveel kandidaten dus zijn we automatisch gekozen voor het bestuur .
Wij hebben geëist dat ze een ALV uitschrijven en verkiezingen organiseren en zo een mandaat hebben van de leden maar het word geweigerd op Artikel 16. 8 Mag dit volgens de wet ? wij zeggen dat dit bestuur niet bevoegd is nu ?
kan dit volgens de wet ?
Met vriendelijke groet,

Anton Bruijn

Deel deze vraag

1 Reactie

Geachte heer,
U heeft gelijk. In de statuten staat omschreven op welke wijze bestuursleden worden gekozen. Dat kan niet op een andere wijze.
Als het bestuur geen ALV wil uitschrijven dan kunnen leden dat doen. Ook deze procedure staat in de staturen beschreven.
Desgewenst ben ik bereid om deze voor u na te kijken.
Heeft u nog vragen? Stelt u ze gerust.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm