Vraag

1,5 jaar na onze scheiding hebben wij een meningsverschil over het wel of niet aanpassen van het ouderschapsplan en in welk tempo. 2 verschillende mediators vertellen na onze scheiding een ander verhaal. Het loopt nogal uiteen, dus ik weet niet meer waar ik van uit moet gaan. Wie heeft er gelijk?

1. Het Nederlands recht gaat uit van 50-50 co-ouderschap. Dat is uit onderzoek het beste gebleken voor de kinderen. Dat betekent dat dit het uitgangspunt moet zijn en dat er alleen naar beneden afgerond wordt als het echt niet anders kan. Als de ouders na evaluatie van het ouderschapsplan er ook met de mediator niet uitkomen, moet de rechter erover beslissen. Zou de rechter erover beslissen dan zou het grote kans zijn dan 50-50 co-ouderschap afgedwongen wordt.

2. 50-50 co-ouderschap bestaat niet als zodanig in het Nederlands recht. Als er in het ouderschapsplan sprake is van een verdeling en als beide ouders zeggenschap hebben over de kinderen, dus dat de ene ouder niet zomaar zelfstandig iets kan beslissen, is er sprake van co-ouderschap. Als ouders na evaluatie van het ouderschapsplan er met de mediator niet uitkomen, krijg je eerst een vecht-scheiding-situatie met 2 advocaten die een schikking proberen te treffen. Komen die er niet uit en moet de rechter erover beslissen, wordt de Kinderbescherming erbij gevraagd om te praten met de kinderen (5 en 8 jaar) voordat er een beslissing wordt genomen.

Deel deze vraag

2 Reacties

1 1 is onzin , het staat niet zo in de wet , sterker nog co ouderschap is niet een wettelijk iets en uit onderzoek blijkt ook tegendeel, dus 2 is meer waar.U kunt beter een advocaat raadplegen die de wet en de rechtspraak kent want u hebt eerder in een plan co ouderschap afgesproken. U hebt aanvullend iets afgesproken wat in principe wel afdwingbaar is ook al staat het niet in de wet.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
1 Als ouders de zorg- en opvoedingstaken na de scheiding min of meer gelijk verdelen, is er sprake van co-ouderschap. De kinderen wonen zowel bij hun vader als bij hun moeder.

Verdeling van zorg hoeft niet 50/50

In de praktijk is co-ouderschap vaak een bijna gelijke verdeling van de zorg. Kinderen zijn bijvoorbeeld drie dagen bij de ene en vier dagen bij de andere ouder. Bij oudere kinderen komt een weekregeling (ene week bij de ene ouder andere week bij de andere ouder) ook vaak voor. Een 50/50-tijdverdeling is geen vereiste. Ouders moeten kijken wat reëel is. Als één van hen fulltime werkt, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, wordt zo’n gelijke verdeling misschien lastig. Een 30/70-verdeling kan ook co-ouderschap zijn.

Een vechtscheiding is in principe niet aan de orde.

Indien u er met uw mediator niet uitkomt dan zullen de raadslieden zeker een modus proberen te vinden om tot een oplossing te komen.

Voor een telefonische toelichting – zonder kosten – kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen.

Heeft u nog vragen? Stelt u ze gerust.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm