Vraag

Beste,

Ik ben net afgestudeerd aan een BBL opleiding en nu kreeg ik mijn vast contract aangeboden bij het BBL-leerwerk bedrijf waar ik de afgelopen 4 jaar heb gestudeerd/gewerkt.

Er zijn echter 2 artikelen waarvan ik betwijfel of het rechtsgeldig is en wat er precies mee bedoeld wordt.

De artikelen luiden als volgt:

Artikel 7.2:
Het is werknemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever, verboden om zowel tijdens het dienstverband als binnen twaalf maanden na beeindiging van de arbeidsovereenkomst in Nederland direct of indirect werkzaam te zijn voor zichzelf of voor anderen, dan wel direct of indirect financieel of anderzins betrokken te zijn bij activiteiten die liggen op het terrein van werkzaamheden van de onderneming van werkgever en/of met deze gelieerde rechtspersonen en/of ondernemingen.


Hieruit concludeer ik dus dat stel: ik zou van werkgever willen wisselen, ik eerst toestemming moet vragen aan mijn huidige werkgever (als ze lullig willen doen dan hoeven ze mij die toestemming niet te geven, en dan mag ik dus niet gaan?) De enigste oplossing zou dan zijn om ontslag te nemen en 12 maanden thuis te zitten voordat ik weer ergens anders mag werken binnen dezelfde branche, maar dit is natuurlijk onmogelijk..


Verder hangen hier o.a. nog artikel 7.3 en artikel 8.2 aan vast:

Artikel 7.3:
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, is het werknemer niet toegestaan om binnen een termijn van twaalf maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst, direct of indirect in enigerlei vorm voor zichzelf of voor andere, werkzaam te zijn voor of betrokken te zijn bij clienten en relaties van werkgever, zulks ongeacht van welke zijde initiatieven ter zake zijn uitgegaan, dan wel clienten en relaties te bewegen de band met werkgever te verbreken. Clienten en relaties in de zin van dit artikel zijn clienten of relaties van werkgever of met aan werkgever gelieerde ondernemingen en/of rechtspersonen op het tijdstip van beeindiging van de arbeidsovereenkomst dan wel op enig moment gedurende drie jaren voorafgaand aan dat tijdstip.

Artikel 8.2:
Bij iedere overtreding van het bepaalde in artikel 6, 7.1, 7.2, en/of 7.3 verbeurt werknemer in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3, 4 en 5 BW ten behoeve van werkgever telkens een dadelijk opeisbare boete, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekstelling is vereist, van €2.500,- ineens, te vermeerderen met een bedrag van €250,- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van werkgever om nakoming van het bepaalde in voornoemde artikelen te vorderen of schadevergoeding in plaats van boete.


Nog een ding wat me opviel is dat er bij functie Leerling Werknemer IO staat, dit is naar mijn mening ook niet correct omdat ik net afgestudeerd ben en dus geen leerling, en ook niet meer In Opleiding ben. Had begrepen dat hun dit zo graag wilden, maar dit lijkt mij onterecht.

Als ik nu ontslag zou pakken en elders zou gaan solliciteren zou ik toch ook niet tekenen voor de functie Leerling werknemer in opleiding..?


Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen, en weten of dit rechtsgeldig is want ik snap er zelf eigenlijk vrij weinig van wat er staat..


Met vriendelijke groet,
Leroy

Deel deze vraag

3 Reacties

Voor uw vraag beantwoord kan worden is de volgende informatie van belang:
1. wat is uw leeftijd?
2. is het een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd?
Na uw reactie kan ik uw vraag beantwoorden.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Beste Arno,

Ik ben 21 jaar en het betreft een contract voor onbepaalde tijd.

De functie hebben ze inmiddels vernoemd naar CNC-Frezer IO (in opleiding) omdat ze nog wel vonden dat ik binnen het bedrijf aan het leren ben (terwijl ik al 4 jaar aan die machine sta en mijn opleiding afgerond heb met diploma?)
Maar nu bedacht ik me hetvolgende.. als ik nu ergens anders zou solliciteren en ik krijg daar een contract onder mijn neus geschoven, dan staat daar toch ook niet die functie met het aanhangsel IO?
Volgensmij zit er dan ook meteen een ander salaris aan vast..

Ik hoop dat ik hiermee voldoende informatie heb gegeven.
Bij een contract voor onbepaalde tijd met een meerderjarige werknemer mag een werkgever een non-concurrentiebeding overeenkomen. Nu dit ook op papier staat is het rechtsgeldig. Wanneer u tekent en weg wilt bent u er dus aan gebonden. In de praktijk kan vaak matiging/nihilstelling gevraagd worden, maar dat kan wel veel gedoe/juridische procedure opleveren.

Functie/i.o. -> dat kan pas beoordeeld worden wanneer all ins and outs bekend zijn. Daarvoor leent deze site zich niet. Wel ben ik het met u eens dat wat de werkgever doet vreemd is. Misschien kunt u de werkgever/leidinggevende gewoon eens vragen wat daarvan de reden is? Dan wordt duidelijk of dit een vergissing is of wat daarvan de diepere bedoeling is?

Bij verdere vragen/problemen adviseer ik u contact op te nemen met een gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat, b.v. mij. Hij/zij is lid van een specialisatievereniging. Vaak is het eerste gesprek gratis, zoals op mijn kantoor.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm