Vraag

Ik heb deel genomen aan een examen van de opleiding exth. Nu was ik het niet eens met de uitslag en heb een bezwaarschrift ingediend bij de examencommissie, de examencommissie heeft het bezwaar niet gegrond geacht en daartegen heb ik beroep ingesteld bij het college voor beroep . Nu onderneemt dit college geen enkele actie en blijft behandeling na 14 weken nog steeds volledig uit.
Wat kan ik hiertegen doen?

Deel deze vraag

3 Reacties

Er zijn reglementen die de bezwaar en beroeps procedure beschrijven . Deze kunt u ongetwijfeld vinden op de website van Exth. Daarin kunt u lezen of men zich houdt aan de reglementen.
Heeft u nog vragen ? Stelt u ze gerust.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Dat had ik al gedaan. Het college moet binnen 8 weken (en kan eenmalig met 2 weken worden verlengd) uitspraak doen. Met 14 weken zitten ze daar nu ruimschoots boven. Er is zelfs nog geen sprake geweest van horen. Ze houden zich dus niet aan hun eigen reglementen. En daar wil ik ze op aanspreken. Kan ik nu naar een rechter stappen om een uitspraak af te dwingen.
Probleem is dat een uitspraak van het college bindend is. Er bestaat dus geen soort van hoger beroepsmogelijkheid.
1 Ik adviseer om hen schriftelijk te sommeren per direct de procedure te vervolgen bij gebreke waarvan u hen in gerechtelijke procedure gaat betrekken.
Ik behartig graag uw belangen .

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm