Vraag

Goedemiddag,

Sinds 2016 heb ik een samen met een compagnon een VOF. Wij hebben ook een vennootschapscontract. Echter, is mijn compagnon per juli 2019 ziek geworden. van juli tot en met heden zijn er door deze persoon geen werkzaamheden meer verricht in het bedrijf. Bij mij is dit bekend geworden terwijl ik op detachering zat en de gemaakte afspraken met de vennoot (telefonisch spreekuur houden, zakelijke administratie bijhouden, post halen) niet werden nagekomen. Ik ben beschermingsbewindvoerder en het is van belang dat cliënten te woord worden gestaan. Inmiddels doe ik alles zelf binnen het bedrijf, zit ik ook gedetacheerd (om de kosten te dekken) en onderhoud ik het contact met de vennoot over zijn/haar herstel (hij/zij heeft in het verleden namens het bedrijf veel gedetacheerd gezeten). De afspraken vinden telkens bij hem/haar plaats. Daarnaast ben ik enige tijd geleden benaderd door een andere organisatie om als bewindvoerder op te treden in betreffende organisatie (als vennoot). Mijn eigen vennoot moet hier niets van weten. Ik zou graag willen weten wat ik in deze situatie moet en kan doen (ik ben voornemens om een re-integratieplan op te stellen). In het vennootschapscontract is onder andere het volgende vastgesteld:
- opzegging dient te geschieden met een opzegtermijn van drie maanden en niet anders dan tegen het einde van het boekjaar (kan dit verworpen worden?)
- bij arbeidsongeschiktheid zes maanden uitbetaald word aan de zieke vennoot (mag na zes maanden de betaling aan vennoot geheel stopgezet worden, indien hij/zij dan nog niet werkt?)
-bij het overeenkomen en vaststellen van de omvang van een primaire arbeidsbeloning, zal de onderlinge verhouding in de mate van inbreng van arbeid en vlijt van de vennoten leidend zijn (door mijn vennoot wordt op dit moment helemaal niets gedaan)
- Het is ieder der vennoten verboden tijdens de duur van de vennootschap bij een andere onderneming werkzaam te zijn of daarbij rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn, behoudens schriftelijke toestemming van de andere vennoot (in de huidige situatie komt er onvoldoende geld binnen om uiteindelijk het bedrijf voort te zetten).
- Bij uittreding uit de vennootschap door één der vennoten, terwijl de andere vennoot de onderneming voortzet, zal het aan de uitgetreden vennoot verboden zijn gedurende 2 jaar na uittreden een soortgelijke onderneming als die der vennootschap uit te oefenen of te doen uitoefenen, bij een zodanige onderneming werkzaam ofwel rechtspreek of zijdelings betrokken te zijn (ik ben de enige die in deze benadeeld wordt, daar ik de enige bewindvoerder ben en mijn vennoot niet, de bewinden staan tevens alleen op mijn naam).

Waar het op neer komt is, wat zullen de consequenties zijn wanneer ik besluit toch de vennootschap op te zeggen en zelf een eenmanszaak opricht of met een andere organisatie een VOF opricht?

Met vriendelijke groet,

Deel deze vraag

1 Reactie

1 Het lijkt erop dat u om een aantal redenen niet zomaar uw plannen kunt verwezenlijken. Volgens de overeenkomst eindigt de vennootschap bij opzegging pas eind volgend jaar en dan bent u bovendien nog aan een concurrentiebeding gebonden. Op de laatste is misschien wel wat af te dingen, want wanneer u alle bewindvoering meeneemt, dan wordt die door de voortzettende vennoot blijkbaar niet uitgevoerd en in zoverre zou er dan geen concurrentie zijn. Het goede nieuws is wellicht dat nu of binnenkort geen beloning aan uw vennoot hoeft te worden betaald. Uw probleem is wel dermate complex dat het erg ver gaat om dat in het kader van dit forum helemaal uit te diepen. Desgewenst kan ik u daarbij wellicht wel verder helpen wanneer u rechtstreeks contact met mij opneemt.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm