Vraag

Graag will ik u het volgende voorleggen.
We hebben ons huis verkocht gelijktijdig met een aanbouw en grond welke toebehoorden aan mijn moeder. We verkochten aan 1 koper een huis met grond en aanbouwen van 2 eigenaren.
De verdeelsleutel is vooraf met de makelaar die deze verkoop begeleidde uitgebreid besproken.
Bij die besprekingen is in eerste instantie het volgende afgesproken 27,4% voor mijn moeder en 72,6% voor ons.
Wij verkochten het woonhuis (duurste deel) en mijn moeder de aanbouw met tuin en bosgrond.
Hierna heeft mijn moeder zonder overleg de grens van de tuin (bosgrond) verlegt en daardoor het door haar te verkopen deel kleiner gemaakt. Ons deel bleef onveranderd.
Op het moment dat wij gezamelijk de makelaar schriftelijk opdracht hebben gegeven is toen de verdeelsleutel veranderd door de wijziging in het deel van mijn moeder en werd 25,5% t.o.v. 74,5%.
Dit is door ons allen ondertekend.
Mijn moeder stelt zich op het standpunt dat door haar wijziging zij nu recht heeft op het verschil tussen 72,6% en 74,5%. Ze zegt letterlijk dat ondanks haar verkleining van haar deel zij meer had moeten ontvangen Zij heeft mij voor dit verschil gekort op mijn erfenis.
Mij gaat het niet om het geld, maar ik wil graag weten of dit klopt. Ik twijfel namelijk en wil graag een eerlijk overleg zodat dit opgelost kan worden. In elk geval op emotioneel vlak oplossen is voor beiden belangrijk. Maar ik kan haar alleen bereiken met goede argumenten.

Deel deze vraag

6 Reacties

Zij heeft dus een deel van haar grond prijs gegeven aan de natuur , de eigenaar van de bosgronden? Toch staat dat laatste niet vast , het hangt er echt vanaf of de ander , Staatsbosbeheer kan dat zijn, of prive eigenaar, heeft aanvaard , de gift.
Kadastraal eigendom zou voor moeten gaan of is de wijziging ook al aangepast ? Ik zie niet in op welke gronden uw moeder recht zou hebben op het verschil in percentages als zij zelf heeft gekozen een deel prijs te geven en te schenken aan een ander.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Allereerst dank voir uw snelle reactie!

Dat heb ik niet duidelijk uitgelegd.
Het deel dat mijn moeder niet heeft meeverkocht, heefz zij zelf behouden. Dat is nu onderdeel van haar grondstuk dat grenst aan wat zij verkocht heeft. Ze heeft minder verkocht dan ze eerst van plan was
Hierdoor heeft ze zichzelf verrijkt, en uiteindelijk de erfboedel: kennelijk vond de koper dit goed. Ik neem aan dat een en ander kadastraal is verwerkt want dat moet wel gebeuren. Overigens benadeelt ze niet de erfboedel , immers uiteindelijk gaat het ingenomen stuk grond er dus deel uit van maken , maar wel u door te korten, echter mag uw moeder dat doen als het kindsdeel maar niet in gevaar komt.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Ik dacht volgende :
100% is wat er totaal in een keer is verkocht.
De percentages die gerekend zijn de verdeling.
Als mijn moeder dan eenzijdig besluit dat ook na ondertekening het oude percentage voor ons had moeten gelden is dat toch vreemd.
Dit staat toch los van eventuele erfenis ooit later.
De "oude" percentages hebben dan toch geen waarde meer?
Uw moeder mag zelf beslissen hoe ze haar gronden verdeelt, en daarna dus een kleiner stuk heeft verkocht. Maar dan deelt ze ook minder mee in het verkochte. Dat heeft in deze zin te maken met de erfenis omdat de erfgenamen later het ingenomen deel plus aanhorigheden erven. Uw moeder mag ook zelf beslissen hoe ze de erfenis verdeelt, maar mag niet aan het kindsdeel tornen. Als dat niet gebeurt is dus alles wat uw moeder heeft gedaan, haar grondstuk groter gemaakt en u gekort voor dat deel boven uw kindsdeel, rechtsgeldig. Maar het standpunt van uw moeder nu dat zij dat doet op basis van het verschil in verdeelsleutel oud- nieuw snijdt geen hout , echter zij hoeft geen uitleg te geven over de verdeling boven kindsdeel. Dat is aan de erflater.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Ok. Dat snap ik. En de erfenis en hoe ze deze wil verdelen begrijp ik ook.
Dank u voor uw tijd en moeite!! U heeft mij duidelijkheid gegeven over hoe we verder kunnen kijken.

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm