Vraag

Wij wonen in een rijtje huizen met platte daken. We hebben een aantal jaar geleden zonnepanelen op ons platte dak laten zetten. Deze voldoen uitstekend. De buren willen nu een dakopbouw op hun huis gaan plaatsen. Hun huis is pal noordelijk van ons huis dus dit zal voor de opbrengst niet of nauwelijks van invloed zijn. Wij hebben bij de buren aangegeven dat wij geen bezwaar hebben tegen hun dakopbouw maar ze wel geattendeerd op de panelen. De aannemer van de buren heeft aangegeven dat hij op ons dak werkzaamheden zal moeten uitvoeren en dat er langs de erfgrens tenminste 90 centimeter werkruimte moet zijn over de hele diepte van het huis. Deze is er nu niet want daar staan immers de zonnepanelen. Deze zijn gemonteerd op een zonneschans en dit zet je niet zomaar opzij. Ze moeten dus tijdelijk verplaatst of tijdelijk van het dak af. Ook hier hebben wij aangegeven dat mag indien nodig.
Wij gingen ervan uit dat de aannemer van de buren dit zou doen of anders een deskundig onderaannemer in zou huren om dit te doen. Hij wil dit echter niet want hij is niet deskundig en niet verzekerd hiervoor.
Nu blijkt dat de buren van ons verwachten dat wij dit alles voor ze gaan regelen en bovendien ook de kosten voor het verplaatsen en terugplaatsen van de zonnepanelen gaan betalen.
Wel hebben we een offerte voor hen aangevraagd bij onze leverancier van de panelen. Dit kost ruim 1000 Euro.
Wij stellen ons op het standpunt dat de kosten voortvloeien uit hun verbouwing en dus voor rekening komen van de "verbouwers" en niet de eigenaren van de panelen. Eigenlijk zou een vergoeding voor het gebruik van het dak als werkplaats en inkomsten derving vanwege het tijdelijk buiten gebruik zijn van de panelen op zijn plaats zijn. We zijn benieuwd hoe dit juridisch zit. Voor wie is de rekening ?

De buren zijn van mening dat de panelen vergunning plichtig zijn en proberen ons daarmee te chanteren. De panelen staan tegen de erfgrens aan op een platdak maar volledig op ons dak, en net zover van de dakrand als de installatie hoog is en voldoet dus aan alle regels . Zij vinden dat de erfgrens ook een dakrand is en dat de panelen op grond daarvan verplaatst moeten worden. Zij hebben dit aan de omgevingsdienst voorgelegd. Vraag : Is de erfgrens op het platte dak hetzelfde als een dakrand?

Deel deze vraag

1 Reactie

Nee dat is geen erfgrens.Uw buren hebben echter wel het recht om via uw perceel werkzaamheden te verrichten als dat noodzakelijk is. Artikel 56 regelt het en zorgt dat u schadeloos gesteld moet worden :

Artikel 56 boek 5
Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm