Vraag

Betreft tussenwoning, koopwoning. Tussen de erven (tuinen) staan mandelige hagen (heggen). Die staan er al 30 jaar en worden al jaren door de betreffende (steeds nieuwe) buren aan ieders kant netjes onderhouden, gesnoeid etc. Huizen aan beide kanten van mijn huis zijn vorig jaar weer verkocht, en de beide nieuwe bewoners hebben de haag niet onderhouden. Vooral de ene nieuwe buur (sinds een jaar) heeft de haag zelfs vernield, (kinderen voetbalden en ravotten er nogal hevig in, en werd daardoor al heel kan) én de uitbouw van hun huis. Er reed op en af zwaar materieel in, en er werden bouwmaterialen tegenaan gezet. Kortom de heg is aan hun kant helemaal kaal en lelijk. De heg is nu qua privacy niks meer waard; schijnt compleet door.

Deze verbouwende buren willen nu dus een mandelige schutting plaatsen, een héle dure (25 meter lang!) en de kosten met ons delen. Wij willen graag de mooie groene erfafscheiding houden zoals ie al jaren was. Of de heg te redden valt, weet ik niet, maar wij hebben onze kant altijd goed onderhouden.

We hebben geen geld om een nieuwe haag/schutting te plaatsen, we hebben net de tuin helemaal vernieuwd, dat zou betekenen dat we door de overlast, en de smallere afscheiding onze tuin wéér moeten aanpassen. Dat geld hebben we ook niet.

De andere buur lijkt dezelfde route op gaan..

Waar staan we in ons recht?

Kunnen we de buren verplichten hun deel van de mandelige heg op te knappen, en indien dat niet lukt, dat zij dit geheel vergoeden.

Deel deze vraag

12 Reacties

Nee, wat dit betreft kunt u uw buren nergens toe verplichten. Een gezamenlijk project op de erfscheiding kan alleen in overleg tot stand komen. Komt u daar gezamenlijk niet uit, dan kan ieder op zijn eigen erf een haag of schutting plaatsen. Ook dat moet binnen de grenzen van het burenrecht en de regels van de gemeente gebeuren.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Maar zij hebben de heg zodanig vernield, en niet onderhouden
dat de 25 meter lange heg totaal doorzichtig en kaal is geworden.

Kan ik dat niet op hen verhalen?

Want omdat zíj deze heg niet wilden houden, en aan hun kant vernield hebben, word ik op kosten en lasten gejaagd?

Hoe zit dat juridisch?
Reactie van de vraagsteller
Maar zij hebben de heg zodanig vernield, en niet onderhouden
dat de 25 meter lange heg totaal doorzichtig en kaal is geworden.

Kan ik dat niet op hen verhalen?

Want omdat zíj deze heg niet wilden houden, en aan hun kant vernield hebben, word ik op kosten en lasten gejaagd?

Hoe zit dat juridisch?
Reactie van de vraagsteller
Maar zij hebben de heg zodanig vernield, en niet onderhouden
dat de 25 meter lange heg totaal doorzichtig en kaal is geworden.

Kan ik dat niet op hen verhalen?

Want omdat zíj deze heg niet wilden houden, en aan hun kant vernield hebben, word ik op kosten en lasten gejaagd?

Hoe zit dat juridisch?
Reactie van de vraagsteller
Maar zij hebben de BESTAANDE EN HUIDIGE (30 jaar oude) mandelige heg zodanig vernield, en niet onderhouden, waardoor de 25 meter lange heg totaal doorzichtig en kaal is geworden.


Kan ik dat niet op hen verhalen? Vernieling van gezamenlijk bezit?

Want omdat zíj deze heg niet wilden houden, en aan hun kant vernield hebben, word ik op kosten en lasten gejaagd?

Hoe zit dat juridisch?
Reactie van de vraagsteller
Bedankt voor uw reactie,

Maar dit gaat over de reeds BESTAANDE en 30 jaar oude mandelige heg. Niet over een nieuw project.

De buren hebben deze haag zodanig (niet of wel opzettelijk) vernield, en geheel niet onderhouden,
waardoor de 25 meter lange heg totaal doorzichtig en kaal is geworden. Het is nog maar de vraag of dat te redden valt. Wij hebben er al heel veel aan gedaan.

Kan ik dat niet op hen verhalen?
Dat ik de buren aansprakelijk stel voor schade aan de gemeenschappelijke, mandelige erfafscheiding?

Hoe zit dat juridisch?
Het is niet geoorloofd om op een afstand van 0,5 meter van de erfgrens voor hagen en heesters of 2 meter voor bomen , te hebben . Na 30 jaar kan echter niet meer worden gevorderd dat deze worden verwijderd. Wel kan worden gevorderd dat de buren meewerken en meebetalen aan de oprichting van een scheidsmuur van twee meter hoog op de erfgrens, binnen het redelijk en billijke, dus rekening houdend met elkanders (on) mogelijkheden,

Zie artikel Artikel 49

1Ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. De eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Bedankt voor de reactie, maar geloof niet dat mijn vraag goed gelezen werd.

De haag ís gemeenschappelijk, dus mandelig. Die behoort te worden onderhouden door beide buren. Onderhoudsplichtig.

Ik heb de haag aan mijn kant wél altijd bijgehouden maar zij hebben de heg vanwege hun verbouwing kapot gemaakt. Dat wil ik graag in orde hebben.

Stel dat er een mandelige schutting had gestaan die zij stuk hadden gemaakt, dan hoef ik toch ook niet de kosten te betalen voor herstel of vervanging?
Dat geldt toch ook voor een mandelige haag?
Het gaat echt om de plaats inderdaad, staat de restant haag nog op de erfgrens? Doet overigens niets af aan het feit dat in plaats van een haag een schutting gevorderd kan worden. want een haag is geen scheidsmuur , geldt niet als zodanig. U mag wel het goede deel van de haag verplanten op eigen grond tot de hoogte van een nieuwe schutting. Uw buren hadden wel de plicht de gemeenschappelijke haag te onderhouden , maar ik denk niet dat u uiteindelijk kunt afdwingen dat de haag blijft bestaan en hersteld.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
De haag/heg is 25 meter lang, 2 meter hoog, en 1,5 meter breed, en de stammen staan PRECIES op de erfgrens.
MANDELIG.
In de koopovereenkomst staat dat de heg toebehoort aan beide bewoners. De heg verplaatsen is niet te doen. Dan moet je de hele tuin omspitten. De wortels zitten heel diep. De heg staat er al 40 jaar blijkbaar. Was ooit heel mooi!

We hebben er al een hovenier naar laten kijken, en hij stelde dat de heg waarschijnlijk te erg kapotgemaakt is, en met heel veel pijn en moeite misschien te redden is. Gaat dan veel geld kosten.

Wij hebben aan onze kant al veel gedaan om de heg mooi te houden, met als gevolg dat ie aan onze kant veel breder is, en dat hadden wij ook liever niet, maar anders moet je alles tot aan de stam terugsnoeien, en dan weer laten groeien. Dan zit je wel 2 jaar met inkijk en geen privacy.

Wij wonen daar al 15 jaar, en hebben de tuin vorig jaar opnieuw laten aanleggen. De buren woonden daar toen net. We hebben vorig jaar gevraagd of ze de heg een beetje beter wilden verzorgen, en er geen spullen in te zetten, en er niet in te voetballen/ravotten, helaas hebben zij daar niets aan gedaan. Ze zijn nu na 5 maanden bijna klaar met hun uitbouw, en opeens blijkt dat ze liever die hele lange heg eruit willen en een gezamenlijke schutting willen. En of we maar even aan alles 50/50 willen meebetalen.

Kortom, de heg is bewust niet onderhouden, en hun aannemers/bouwers hebben al hun materieel erin gezet en daardoor hun kant van de heg finaal gesloopt.

Als we deze heg eruit moeten laten halen, is mijn nieuwe tuin ook meteen stuk, en brengt veel kosten met zich mee, en als we dan ook nog moeten meebetalen aan een schutting, dan hebben we helemaal veel kosten.

De verwijdering van de heg zou al rond de 2000,- gaan worden, en dan is onze "net nieuwe" tuin ook nog stuk.

Terwijl wij keurig met deze gemeenschappelijke heg zijn omgesprongen. Ik heb de afgelopen 2 jaar overal foto's van gemaakt, en daaraan kun je zien dat ons niet te verwijten valt.

Geldt een mandelige heg dan anders dan een mandelige schutting? Het zijn beiden erfafscheidingen.
Ik ben het met u eens dat de haag mandelig is en in eigendom dus van u en uw buren en dat de laatste niet zich aan de verplichtingen hebben gehouden van gemeenschappelijk eigendom. U zou herstel op hunner kosten kunnen vorderen maar daartegenin brengen zij de wens tot het oprichten van een scheidsmuur , iets wat expliciet in de wet staat, een recht dat kan worden afgedwongen. Beplanting van een haag kan niet worden afgedwongen want het is geen scheidsmuur, staat niet gelijk eraan. Als dit een tweestrijd gaat worden weet ik nog niet zeker hoe het afloopt in uitspraak. Ik zal voor u wel uitvoerig rechtspraak onderzoek kunnen doen. Overigens vind ik wel dat u uw buren moet aanschrijven voor de kosten die gepaard gaan met het verwijderen van de haag nu zij hun verplichtingen hebben verzaakt.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Beste Monique,

Enorm bedankt voor je reacties! Waardeer ik echt heel erg!

Ik vrees dat je gelijk gaat krijgen, ik heb me er nog steviger in verdiept dankzij jou. Dat de wet hier niet in voorziet is eigenlijk best heel zuur. Qua compensatie.

Dat men, als je ergens een huis koopt, waar een mooie lange heg staat, en jij liever een scheidsmuur/schutting wenst.. gewoon de boel kunt vernielen, of kunt verwaarlozen. En dat je dan je buren voor een voldongen feit kunt stellen. Heel erg.

Zo'n mooie, lange, hoge groene heg, zoveel moeite en kosten aan gehad, elk jaar 4 keer snoeien, bemesten, alles.. en dan nieuwe buren die dan waarschijnlijk hun zin gaan krijgen.
Geeft geen rechtvaardig gevoel. En natuurlijk wens je alles netjes te schikken, zodat je als buren een beetje prettig in omgang blijft. Het maakt het wel lastig zo.

Ze hebben al zoveel hun wensen opgedrongen aan ons, een mooie boom verwijderd (ten behoeve van hun nieuwe voortuin). En we kijken nu tegen een draak van een uitbouw aan, 3 meter lang en hoog.. waar we al 5 maanden elke dag geluidshinder van ondervinden.. dus fijn nabuurschap wordt ernstig op de proef gesteld. ;-)

En uiteraard hoop ik dat zij de kosten gaan betalen die gepaard zullen gaan met het verwijderen van de haag (waar ze ongetwijfeld hun zin in zullen doordrammen), maar de gevolgschade, waaronder die aan onze nieuwe tuin, zullen zij naar alle waarschijnlijkheid niet gaan vergoeden.
Ook zullen wij dan zelf ook een nieuwe schutting oid moeten gaan regelen, anders kijk je tegen de achterkant van hun schutting aan.

Al met al gaat het ons echt veel energie, werk, en geld kosten.
Hopelijk zullen ze ons enigszins tegemoet gaan komen, want wettelijk hebben we geen poot om op te staan, blijkbaar.
Zo jammer.

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm