Vraag

Ik loop inmiddels al 7 jaar met het probleem dat mijn ex het kindgebonden budget ontvangt maar hier niets van afstaat aan mij. Er is sprake van co-ouderschap waarbij ons kind 50/50 bij iedere ouder is. De ene week is hij dus bij mij en de week erna bij mijn ex. Mijn ex ziet dit geld nu echter als haar eigen geld en weigert dit eerlijk te verdelen. Tevens besteed zij dit geld aan het afbetalen van schulden en gebruikt ze dit naar mijn mening voor zaken als een lease auto en een duur telefoonabonnement.

Is er een manier waarop ik alsnog de helft van het kindgebonden budget kan ontvangen? Ik draag net als mijn ex 50% van de tijd zorg over ons kind en vind dan ook dat ik hier recht op zou moeten hebben.

Deel deze vraag

7 Reacties

Doorgaans regelen de beide ex echtelieden dit zelf. Betaalt u ook nog kinderalimentatie ? Dan zou u een nieuwe berekening kunnen maken. Ook zou u uw ex kunnen aanspreken tot verdeling echter wel in evenredigheid naar inkomen. Met het sommeren daartoe kan ik u helpen. (0.a verwijzing naar wet en rechtspraak )

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Geachte mevrouw Ferwerda,

Hartelijk dank voor uw reactie. Er is geen sprake van kinderalimentatie daar mijn ex en ik beiden de exacte helft van de zorg op ons dragen. Ook was ons inkomen in het verleden vergelijkbaar waardoor we dit beiden niet nodig achtte. Het verzoek tot eerlijke verdeling is iets dat ik meermaals heb aangekaart bij haar echter heeft ze dit meermaals afgewezen. Ze ziet dit geld als haar eigen geld en heeft nu letterlijk aangegeven dat ze, wanneer ze mij de helft hiervan moet geven, zij in de problemen komt met haar schulden aflossen. Dit is dan ook een van de redenen waardoor deze situatie mij dwars zit daar ik voor alles mijn spaargeld moet opmaken gezien ik helaas in de ziektewet ben beland terwijl zij het geld voor ons kind uitgeeft aan haar eigen schulden. Vervolgens stuurt ze hem dan naar mij in kleding waar letterlijk gaten in zitten. Ik vind dat niet terecht en wil mede daarom ook de helft van dit geld zodat ik zelf kan zorgen dat het juist terechtkomt. Naar mijn weten is er geen manier om dit wettelijk voor elkaar te krijgen. Zowel de SVB als de belastingdienst geven aan hier niets in te kunnen betekenen. Wanneer u wel een manier weet zou dit enorm welkom zijn.
Dat klopt: de diensten maken de kindtoeslagen over naar een persoon , onderling heeft u wel privaatrechtelijke verplichtingen , dat is dus de basis van het schrijven. Dat kan zijn een medewerking aan de verplichting een kind bij u in te schrijven, of verdeling van kinderbijslag , dat kan volgens mij wel via de SVB op uw beider verzoek. Daarna ontvangt u dan bijslag en een budget voor een kind.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Geachte mevrouw Ferwerda,

De kinderbijslag is geen probleem, dat heb ik destijds zelf kunnen regelen met het SVB. Het gaat in dit geval om het kindgebonden budget. Het SVB geeft hierbij aan niets voor mij te kunnen betekenen. De belastingdienst geeft hetzelfde aan. Heeft zij ook een privaatrechtelijke verplichting om het kindgebonden budget te verdelen?

Nogmaals bedankt voor uw uitgebreide antwoorden.
Op basis van het door u beiden gekozen regime meen ik van wel, zeker als we de feiten afwegen dat u beiden ongeveer hetzelfde inkomen ontvangen. Ik heb voor u bestudeerd even kort de huidige rechtspraak als het gaat om de vordering tot adreswijziging in verband met het gerechtigd worden voor toeslag bij de situatie co ouderschap, Dit valt bij verzoek aan de rechtbank uiteindelijk af te dwingen echter mijn hoop is dat uw ex vrouw inziet dat het een minder kostbare route is om er een gezamenlijke oplossing zonder rechterlijke inmenging , is te vinden. Met die route kan ik u bijstaan, ook als zij een advocaat raadpleegt.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Ik krijg momenteel beduidend minder inkomen daar ik in de ziektewet zit, wat dat betreft krijgt ze dus sowieso al meer. Het zou erg fijn zijn en heel erg gewaardeerd worden als u ondersteuning in deze zaak kunt bieden. Hoe gaat dat verder in zijn werk? Ik zie wel de knop 'neem direct contact op' staan.
U kunt inderdaad meer informatie opvragen bij mij via de direct contact knop, met name voor mogelijkheden en prijzen.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm