Vraag

Beste,
Mijn vraag heeft betrekking op werk & inkomen.
Afgelopen week ben ik op kantoor geroepen van mijn baas en de HR manager.
Zij hebben aangegeven dat ik per direct uit mijn functie als teamleider werd gezet.
Reden hiervoor zou zijn dat de klanten niet tevreden zouden zijn over mijn servicedesk team.
Hierdoor heeft management team besloten een andere aanpak te gaan hanteren. In dat toekomstbeeld pas ik volgens hun niet in.
Van verbazing lamgeslagen heb ik hier verder niet direct op gereageerd.

Nu heb ik een mail ontvangen met daarin de mededeling dat ik per direct als teamleider een stap op zij die. En dat overige functies/rollen ook hierbij horen. Deze laatste hebben totaal niks met mijn functie als teamleider te maken. Dus kan ik het niet goed rijmen.
Uit vervolggesprekken is niet concreet gebleken dat er officiële schriftelijke klachten tegen mij of mijn team gemaakt zijn. Tot op heden heb ik geen negatieve beoordelingen gehad ieder jaar. Natuurlijk waren er gedurende het afgelopen jaar wel gesprekken tussen mij en mijn leidinggevende over hoe we graag de afdelingen naar de toekomst wilde leiden. Maar er zijn nooit concrete data voor einddoelen en eventuele consequenties benoemd en beschreven. Wanneer dit het geval was geweest, had ik het volkomen begrepen. Maar dit is niet het geval. Wel is mij ter oren gekomen dat bepaalde eigen mt leden niet tegen opbouwende interne kritiek kunnen. Wellicht heeft dit hieraan bijgedragen? Heeft overigens niemand mij ooit rechtstreeks op aangesproken. Vanuit eigen team zijn er zover mij bekend géén klachten en vanuit de meest klanten van ons ook niet.
Bij eigen medewerkers moest ik altijd eerst een dossier opbouwen om drastische maatregelen omtrent functioneren en functie wijziging aan te mogen kaarten bij HR.

Wat mij nu als enige optie eigenlijk wordt aangeboden is stap terug in functie. Dus als medewerker op eigen servicedesk. Mocht de tijd nemen om hierover na te denken. Maar men heeft maandag al mail gestuurd met verzoek om aanpassing in functie (eventueel met behoud van salaris) voor akkoord te bevestigen. Dat wil ik dus niet.

Ook is bekend geworden dat per 1-2-2020 mijn baas mijn taken overneemt. Zij wil het rustiger aan gaan doen of functioneerde ook niet voldoende?

Mijn vragen:
Mag je zomaar uit je functie worden gezet ondanks dat er niet is aangetoond specifiek waarom?
En als zij wel aan gaan tonen waarom, wat is dan een geldige reden hiervoor?
Security issues etc snap ik dat het oer direct je functie kan kosten, maar verder?
Nogmaals ik heb geen slechte beoordelingen en officiële klachten tegen mij gezien.

Wanneer zij afdeling anders willen gaan aanpakken en inrichten, lijkt het op interne reorganisatie en die zou dan per 1-2-2020 zijn. Ontheffing van alle functies aan mijn zijde zouden dan per direct niet noodzakelijk zijn geweest.
Daarnaast is stap terug in rang ook niet eerlijk.
Moeten zij mij een soortgelijke functie opnieuw aanbieden als het reorganisatie betreft?
Moet de reorganisatie ook op papier ergens kenbaar gemaakt worden? Of kan dat zomaar intern via simpele nieuwsbrief?

Ik hoor graag wat ik hiermee kan.
Voel me momenteel absoluut niet prettig op het werk. Eigen medewerkers snappen er ook niks van.
Voelt als een interne complot door select groepje mensen van hogerhand. Wij moeten professioneler werken, maar zij blijkbaar niet. Heb er wel eens wat eerlijk van gezegd als opbouwende feedback. Durft normaal ook niemand. Samen bouwen aan mooie bedrijf voor de toekomst. Maar wordt nu ineens tegen mij persoonlijk gebruikt. Vertrouw nagenoeg niemand meer. Wat nu?

Deel deze vraag

1 Reactie

Onder omstandigheden kunnen arbeidsvoorwaarden zoals een functie eenzijdig worden gewijzigd door de werkgever, en moet de werknemer daar dan aan meewerken, maar uiteraard moeten daar wel heel goede redenen voor zijn. De werkgever heeft in dat opzicht meer speelruimte als in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. De werkgever heeft zich echter ook te gedragen als een goed werkgever. In uw geval is de vraag of dat het geval is geweest. M.i. had uw werkgever u duidelijker moeten uitleggen op welke punten u tekort zou zijn geschoten en hebt u recht op een verbetertraject alvorens arbeidsrechtelijke maatregelen worden getroffen.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm