Vraag

Mijn werkgever biedt mij een aanhangsel bij mijn arbeidsovereenkomst aan.
Hierin staat (o.a.):

Het fulltime bruto salaris van de werknemer zal per 01-01-2020 met 3% verhoogd worden tot € xxxx,-.

Dit is inconsistent aangezien mijn fulltime bruto salaris is nu 12% lager is.

Vooraf is niet gesproken over een %-tage of een nieuw bedrag, dus formeel weet ik niet welk van de 2 fout is.

Mag ik van het voor mij gunstigste uitgaan? De werkgever heeft het aanhangsel al getekend.

Deel deze vraag

4 Reacties

2 Nee, u mag er niet zomaar vanuit gaan dat het gunstigste getal juist is. Als er afspraken zijn gemaakt voorafgaand aan het toesturen van dit aanhangsel, dan is van belang wat die afspraken precies inhouden. U doet er dan goed aan om die juist weergegeven te krijgen in het aanhangsel.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
2 Omdat er enerzijds van 3% gesproken wordt en het anderzijds 12% is moet u bij de werkgever informeren wat juist is? Immers het kan niet beide juist zijn. Wanneer een fout evident is, dan mag u er niet op vertrouwen. In dat geval heeft u een onderzoeksplicht.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
De voorafgaande afspraak was dat de nieuwe directie met dit aanhangsel (o.a.) een loonsverhogingsvoorstel zou doen, waarbij vooraf niet nader gespecificeerd was hoe dit zou worden vormgegeven en hoeveel dit zou zijn.
Ik lees op internet dat de DNB gaat uit van een gemiddelde loonstijging van 3,7 procent in 2020 en voor het jaar daarop zelfs 3,8 procent. De mij -eenmalig?- geboden 3% zou dan zelfs een relatieve achteruitgang betekenen. Mij dunkt dat eerder de bedoeling was: +3% + eenmalig € 500 maar dat dit laatste is weggevallen.

maar goed: mijn vraag is dus: Wanneer de werkgever ogenschijnlijk tegenstrijdig is in zijn communicatie en ik dit niet had opgemerkt voor het tekenen, wat gaat een rechter daarover beslissen?
3 De DNB en/of CPB doet slechts een voorspelling. Deze voorspelling is bedoeld om beleid te maken. deze bindt geen enkele werkgever.

De hoogte van het loon komt tot stand tussen een werkgever(sorganisatie) en de FNV (CAO) of tussen een werkgever en een werknemer. Deze is volkomen vrij zolang het minimaal het minimumloon is.

Er is een onduidelijkheid. U weet zelf ook niet precies waar u aan toe bent. Het beste is dan ook dit met de werkgever te bespreken. Wanneer u er met de werkgever niet uitkomt, dan kut u advies inwinnen bij een gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat (lid specialisatievereniging), b.v. mij. Vaak is het eerste gesprek gratis, zoals op mijn kantoor.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm