Vraag

Ik heb nog een openstaande studieschuld bij DUO en zit al enkele jaren in de aflosfase. Maandelijks los ik braaf af naar draagkracht maar ik kwam er recent achter dat de DUO administratie niet klopt en dat dit gevolgen heeft voor mijn betalingen. Ik heb daarom een bezwaarbrief naar DUO gestuurd. Mijn bezwaar is echter afgewezen omdat de bezwaartermijn van 6 weken al verstreken zou zijn. Ze hebben dus niet inhoudelijk gereageerd maar hebben het bij voorbaat afgewezen.

In mijn bezwaarbrief heb ik duidelijk aangegeven waarom ik niet binnen 6 weken had kunnen reageren. Er is ook duidelijk sprake van een nieuw feit, omdat een medewerker van DUO mij op deze administratiefout wees.

Ik voel mij niet serieus genomen en wil nu in beroep gaan. Ik vind niet dat mij te verwijten valt dat hun administratie niet klopt en ik denk dat ik dat ook hard kan maken met feiten.

Ik heb echter wel enkele vragen:

-Moet ik een advocaat in de arm nemen om in beroep te gaan?
-Hoe dien je de rechter aan te spreken bij een beroepszaak tegen DUO? Is dat net zo formeel als in een grote rechtszaak?
-Moet ik mijn beroep onderbouwen met juridische argumenten en wetsartikelen of mag ik ook in gewoon Nederlands mijn zaak bepleiten?

Deel deze vraag

2 Reacties

Een advocaat is niet verplicht. U kunt zelf de zaak voeren. Uiteraard doet u er verstandig aan een juridisch onderlegd persoon in te schakelen.
Rechter spreek je aan met edelachtbare of gewoon meneer de rechter, wat u wilt.
Als u in beroep gaat zal de rechter de niet-ontvankelijkheid gaan toetsen en niet inhoudelijk naar de zaak kijken. U kunt wel gewoon een toelichting geven in uw eigen woorden.
Wilt u bijgestaan worden in deze zaak, neemt u dan desgewenst contact met mij op.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Deze casus roept bij mij wel vragen op. Is er wel sprake geweest van een concreet besluit / beschikking van DUO waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Ik lees dat DUO deze besluiten verstuurt als 'berichten'. Heeft u daadwerkelijk zo'n bericht gehad ? Zo niet , dan is geen bezwaar mogelijk en is er ook geen overschrijding 6-weken termijn die u tegengeworpen kan worden.
Was er wel sprake van een besluit ( bericht) , dan is uw bezwaar na 6 weken niet afgewezen ( ongegrond verklaard) , maar dan bent u niet ontvankelijk. En dat zal een rechter dan ook vinden. U zegt dat u erachter bent gekomen dat de administratie betreffende uw studieschuld bij DUO niet klopt. Is het dan niet beter hierover telefonisch met DUO te overleggen ? Mocht u contact hierover willen opnemen met mij, dan graag via mijn werk email.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm