Vraag

Na het overlijden van mijn vader in 2017 zijn de financiële zaken van mijn moeder behartigd door mijn broer. Hij is, met instemming van mijn moeder, gevolmachtigd (niet vastgelegd bij de notaris) om haar financiële zaken te beheren. Ik heb wel eens verzocht om inzage, maar kreeg altijd nul op mijn rekest. Wat betreft de financiële zaken moest ik bij mijn moeder zijn. Echter was mijn moeder ook onwetend over haar eigen financiën en was “alles” gebaseerd op vertrouwen, zoals mijn broer telkens male maar weer benoemde. Ik werd door hem wantrouwen verweten. Begin 2020 is mijn moeder overleden en heeft de notaris de nalatenschap afgewikkeld. Mijn moeder was tot aan haar dood wilsbekwaam, maar kreeg tijdens haar leven nooit zeggenschap over haar eigen financiën. Als ze voorstelde om mij eveneens inzage te laten verschaffen, werd mijn broer alleen maar erg boos op haar moeder. Na het overlijden van mijn moeder wilde mijn broer alleen maar verantwoording afleggen voor de periode na het overlijden van mijn moeder. Via de notaris heb ik alle bankafschriften laten opvragen van na het overlijden van mijn vader in 2017 tot het overlijden van mijn moeder in 2020. Het blijkt nu dat er in de periode na het overlijden van mijn vader tot aan het overlijden van mijn moeder buitensporig veel pintransacties zijn uitgevoerd bij pinautomaten voor een totaal van bijna 30.000 euro. Vaak in een aantal pintransacties in korte tijd achterelkaar eerst in kleine bedragen, later in grotere bedragen. Ik heb mijn broer schriftelijk verzocht e.e.a. te willen toelichten en verklaren, maar dit heeft hij geweigerd. Omdat mijn moeder tijdens haar leven zuinig leefde, vermoed ik dat alle uitgevoerde pintransacties na het overlijden van mijn vader niet altijd door haarzelf zijn uitgevoerd en dat ze waarschijnlijk onwetend is geweest over de vele pin opnames door mijn broer. Ik overweeg nu gerechtelijke stappen te ondernemen tegen mijn broer. Mijn vraag aan u is of ik op juridische gronden nog een vuist kan maken tegen mijn broer voor het onrecht (pure diefstal) wat mijn moeder is aangedaan.

Deel deze vraag

2 Reacties

1 Geachte heer, mevrouw,

Indien uit onderzoek blijkt dat uw broer geld heeft opgenomen en niet heeft aangewend voor uw moeder dan is hij zelfs geen erfgenaam. Uiteraard moet hij verantwoording afleggen voor zijn handelwijze, ook voor de periode waarin hij als gemachtigde van uw moeder optrad.

Ik sta u graag bij.

Heeft u nog vragen? Stelt u ze gerust.

Met vriendelijke groet,

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Geachte heer Albersen,

Dank voor uw reactie. Ik heb ondertussen ook contact gehad met de ANBO, de ouderenbond. Zij hebben mij een casus gestuurd van een rechtszaak die vergelijkbaar is met mijn casus. Het betreft
hier een casus van Brenner Advocaten (Rechtbank Oost-Brabant d.d. 11 oktober 2017). Het enige verschil is dat hier de gevolmachtigde van notariswege was benoemd. In mijn situatie is e.e.a. niet het geval en is mijn broer gevolmachtigd door zijn ouders. De ANBO laat weten dat hierdoor in mijn geval ik bij gerechtelijke stappen weinig tot geen kans zal maken om mijn broer verantwoording te laten afleggen over de buitensporige pinopnames van mijn moeder.
U noemt het feit dat mijn broer gelden niet heeft aangewend voor mijn moeder. Echter is mijn moeder overleden en kan ik dus nooit en te nimmer bewijzen dat deze gelden niet zijn aangewend voor mijn moeder. Terwijl weet dat zij uitermate zuinig leefde. Kortom heb ik het vermoeden dat mijn broer zich gelden eigen heeft gemaakt, maar kan ik e.e.a. niet hard maken. Daarnaast blijft mijn broer voortdurend hameren op het feit dat mijn moeder wilsbekwaam was en dat ik t.a.v. financiële zaken bij haar moest zijn, maar dat zij daar weinig of geen informatie over kon geven. Het gaat mij niet om het geld, maar om een stukje gerechtigheid. Ik wil dat mijn broer verantwoording moet afleggen naar zijn eigen zussen. Zij hebben hier toch recht op, ook na de dood van mijn moeder? Hoe schat u mijn juridische kansen in?

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm