Vraag

Beste,

Sinds 31 december 2019 heb ik een toeslagpartner gekregen. Ik woon met haar samen en ze is een buitenlandse student studerend in Nederland (uit Iran). Ze heeft daarom legitiem geen basiszorgverzekering maar een internationale studentenverzekering gekregen via haar Nederlandse onderwijsinstelling.

De belastingdienst wilt dat ik mijn ontvangen zorgtoeslag over 2019 terugbetaal, omdat mijn toeslagpartner geen Nederlandse basiszorgverzekering heeft. Medewerkers van de belastingtelefoon adviseerde mij om in beroep te gaan tegen die beslissing omdat ik aanspraak zou maken op de 50% regeling; in dat geval kan ik mijn eigen zorgtoeslag behouden.

Dit heb ik gedaan maar helaas heeft de belastingdienst mijn bezwaar afgewezen:
"Volgens onze gegevens is <naam> uw toeslagpartner. Om zorgtoeslag te kunnen krijgen, moeten u
en uw toeslagpartner allebei een Nederlandse zorgverzekering hebben. Van het CAK hebben wij
doorgekregen dat uw toeslagpartner deze niet heeft. Wij wijzen uw aanvraag daarom af. Indien er
sprake is van een studentenverzekering bestaat er tijdelijk geen recht op zorgtoeslag."

Naar aanleiding van bovenstaande besluit heb ik gebeld met de betreffende medewerker. Zij stelt dat ik geen toespraak maak op de 50% regeling.
Ik ben van mening dat ik wel degelijk recht op mijn zorgtoeslag heb, omdat ik aan alle voorwaarden voldeed. We hebben gehandeld naar de Nederlandse wet, want mijn toeslagpartner heeft legitiem geen basiszorgverzekering.

Deel deze vraag

7 Reacties

Is zij uw toeslagpartner wel ? Zij is dat in ieder geval als zij uw fiscaal partner is, de voorwaarden hieronder.

Is iemand anders uw toeslagpartner?
Hebt u geen echtgenoot of geregistreerde partner? Dan kan iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven, uw toeslagpartner zijn. Dit is zo als voor u 1 van de volgende situaties geldt:

U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
U hebt samen een kind.
U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.
U bent partner voor een pensioenregeling.
U hebt samen een koopwoning.
U of 1 van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar. Is uw medebewoner een onderhuurder? Dan bent u niet elkaars toeslagpartner.
U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting.
U was vorig jaar al elkaars toeslagpartner.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Beste Monique, dat is zij zeker! Ze is ook mijn fiscaal partner inderdaad.
Reactie van de vraagsteller
Ter aanvulling op bovenstaande, dit staat in artikel 2 van de wet op zorgtoeslag:

"1.Indien de normpremie voor een verzekerde in het berekeningsjaar minder bedraagt dan de standaardpremie in dat jaar, heeft de verzekerde aanspraak op een zorgtoeslag ter grootte van dat verschil. Voor een verzekerde met een partner wordt daarbij tweemaal de standaardpremie in aanmerking genomen; in dat geval worden de verzekerde en zijn partner voor de toepassing van deze wet geacht gezamenlijk één aanspraak te hebben.

...

4. In afwijking van het eerste lid bedraagt de aanspraak op een zorgtoeslag voor een verzekerde met een partner die geen verzekerde is, vijftig procent van het op grond van het eerste lid berekende bedrag.

5. In afwijking van het eerste lid heeft een verzekerde met een partner die niet heeft voldaan aan de voor hem op grond van artikel 2 van de Zorgverzekeringswet geldende verplichting zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren, geen aanspraak op een zorgtoeslag."

(https://maxius.nl/wet-op-de-zorgtoeslag/artikel2/)

M.i. is lid 4 op mij van toepassing en lid 5 niet aangezien mijn partner geen verplichting heeft om een basisverzekering te hebben.
1 Ja dan in dat geval worden vermogen bij elkaar betrokken en hebben de partners alleen recht op de 50% regeling als een van de twee in het buitenland woont maar wel verplicht voor zorg is verzekerd in Nederland( wat dus mogelijk is , de reden daar achter is de extra lasten ivm wonen op ander adres)
Echter in uw geval is uw toeslagpartner wonend in Nederland maar niet verplicht verzekerd daar , in dat geval kan het woonlandpakket van toepassing zijn .

Omdat het woonlandpakket ook niet van toepassing is, moet de woonlandfactor worden betrokken, dat geeft u recht op de helft van de toeslag , dit volgens de dienst zelf

Is uw toeslagpartner niet verplicht verzekerd voor ziektekosten in Nederland? En heeft hij geen recht heeft op het woonlandpakket op kosten van Nederland? Dan hebt u recht op de helft van de toeslag voor iemand met een toeslagpartner die wel in Nederland verzekerd is. Het inkomen van uw toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Bedankt voor uw antwoord! Weet u wat de invloed van de woonlandfactor vervolgens op mijn ontvangen zorgtoeslag is? De kosten voor een basiszorgverzekering in haar land van herkomst is veel lager dan hier.
In principe de helft, maar de uitleg staat wel onder het kopje "als uw partner in het buitenland woont"Mogelijk bedoelt de dienst dat er dan geen verplichte verzekering is en valt uw situatie, beter die van uw partner eronder. Dus kijken we naar de doelstelling van de wet dan is het de moeite van het bezwaar nog wel waard. U moet wel al uw argumenten direct op tafel neerleggen, zoekt u in de rechtspraak naar vergelijkbare uitspraken?

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Ik heb de volgende 2 vergelijkbare uitspraken gevonden:
https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/studente-met-verblijfsdocument-kan-volstaan-met-ips-polis-1/

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:19226

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm