Vraag

Hallo,

Mijn man zijn tante is overleden in aug. 2017. Zij woonde in een verzorgingstehuis en iemand had de volmacht om alles te regelen. Zij had in haar testament haar erfgenamen benoemd. Ook heeft zij in haar testament een executeur-afwikkelingsbewindvoerder ( die geen erfgenaam is maar wel dezelfde als de gevolmachtigde) benoemd die dit echter pas in februari 2018 geaccepteerd heeft..
Mijn vraag is nu: vervalt op het moment van overlijden de volmacht van degene die tot die datum alles voor haar regelde en mag hij dat pas weer doen als hij geaccepteerd heeft dat hij exc.test. is?
Hij heeft ook in de tijd tussen aug. 2017 en febr. 2018 alles geregeld en volgens mij
hadden de erfgenamen benoemd in het testament dit moeten doen.
Degene die de volmacht had voor het overlijden en benoemd was tot exc.test. kende lang voor het overlijden de inhoud van het testament.

Deel deze vraag

2 Reacties

1 Geachte heer, mevrouw,

Executeur zijn is niet vrijblijvend, het schept verantwoordelijkheden. En bovendien moet een executeur voldoen aan wettelijke verplichtingen, waarop hij aangesproken kan worden. De executeur is bijvoorbeeld verplicht om de aangifte erfbelasting te ondertekenen en is daarmee hoofdelijk aansprakelijk (indien hem een verwijt te maken valt) voor verschuldigde erfbelasting.

De executeur moet rekening en verantwoording afleggen of zijn handelen dan wel nalaten. De erfgenamen kunnen dat vragen en zo nodig afdwingen.

Heeft u nog vragen? Stelt u ze gerust.

Met vriendelijke groet,

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Dank U, De erfbelasting is al ondertekend door exc. en betaald door ons in 2018 Nu heb ik ontdekt dat er een fout in zit . Als de belastingdienst dit nog ziet en er komt een navordering ben ik hier zelf dan voor aansprakelijk of komt dit voor rekening van de exc.?
Sterfdatum 8 augustus 2017 en exc. heeft zijn taak aanvaard in febr. 2019. Mocht hij in die tussentijd overboekingen doen van de rekening van erflaatster naar zijn prive?

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm