Vraag

Wij hebben bij de gemeente toestemming aangevraagd voor een inrit/uitweg, zodat wij kunnen parkeren op eigen grond voor de woning. De gemeente heeft onze aanvraag afgewezen om diverse redenen. In hun argumentatie verwijzen zij naar artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke verordening. In datzelfde artikel staat: De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.

Wij hebben na de termijn van 4 weken vernomen dat onze aanvraag is afgewezen. Staan wij op basis van de APV in ons recht? En vervallen alle andere argumenten niet automatisch doordat het college niet binnen 4 weken een besluit heeft genomen?

Tweede vraag: De gemeente heeft na 4,5 week contact met ons opgenomen en per email gevraagd of wij akkoord waren met verlenging van de reactietermijn. In verband met Corona. Wij hebben daar per email mee ingestemd, omdat we op dat moment nog niet op de hoogte waren van artikel 2:12 uit de APV. En dat de officiële termijn dus überhaupt al was verstreken. Kan de gemeente hierdoor alsnog die bindende termijn van 4 weken van tafel vegen?

Tot slot: wij hebben binnenkort een telefonische hoorzitting met een jurist van de gemeente. Adviseert u ons om ons tijdens dit gesprek juridisch te laten bijstaan?

Deel deze vraag

5 Reacties

1 Goedemiddag,

Om een antwoord te geven op uw vragen:
1) Staan wij op basis van de APV in ons recht? Ja.
2) En vervallen alle andere argumenten niet automatisch doordat het college niet binnen 4 weken een besluit heeft genomen? Ja.
3) Kan de gemeente hierdoor alsnog die bindende termijn van 4 weken van tafel vegen? Het is mogelijk om de beslistermijn van een beschikking te verlengen. Meer hierover kunt u vinden in Art 4:14 Algemene wet Bestuursrecht.
4) Adviseert u ons om ons tijdens dit gesprek juridisch te laten bijstaan?
Als het financieel toelaat is het nooit onverstandig om extra kennis in te winnen. In dit geval verwacht ik echter niet dat het perse noodzakelijk is. Een besluit moet immers schriftelijk geschieden.
Wel kan een jurist jullie opweg helpen om bezwaar te maken en eventuele gemaakte fouten door de gemeente in jullie voordeel te benutten.

Mocht u er voor kiezen om geen juridische bijstand in te schakelen gedurende het gesprek, is het zondermeer verstandig om het gesprek op te nemen. Op die manier hebben jullie in een later stadium bewijs.

Ik hoop dat jullie met de bovenstaande antwoorden verder kunnen!

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Goedenavond.

Bedankt voor de snelle reactie en de antwoorden. Het is me alleen nog niet duidelijk of wij nou door in te stemmen met het verlengen van de reactietermijn in de gemeente een uitweg hebben gegeven om onder die termijn van 4 weken uit te komen. Ook al is het verzoek na die 4 weken aan ons gedaan.

U verwijst naar Art 4:14 Algemene wet Bestuursrecht. Daarin staat: Indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. Er staat niet in dit artikel wanneer de gemeente dit moet meedelen.

Verder staat in artikel 4:15: In geval van overmacht deelt het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de aanvrager mede dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

De gemeente beroept zich in dit geval op overmacht, omdat de ambtenaren thuis werkten vanwege Corona. Echter, de meeste ambtenaren werkten op 16 maart al thuis. Hierover is op 16 maart een artikel verschenen in het AD. Het verzoek tot uitstel kwam pas op 2 april. Kan de gemeente zich dan alsnog op dit artikel beroepen?

Mvgr
1 Goedenavond,

Ik durf niet een eenduidig antwoord te geven op de vraag of het instemmen met het verlengen van de reactietermijn, een uitweg is voor de gemeente. Op dit vlak heb ik minder ervaring/kennis.

Uit de bovenstaande informatie maak ik op dat de gemeente zich beroept op overmacht. U uit terecht uw twijfels over de mogelijkheid om overmacht toe te passen op deze situatie. Bij overmacht kan de tekortkoming niet toegerekend worden aan de schuldenaar, echter in deze casus lijkt me dat niet van toepassing. Aangezien de meeste ambtenaren sinds zestien maart thuiswerken, is het inderdaad aannemelijk dat de normale gang van zaken doorgezet kon worden.
In dat geval is de gemeente wel degelijk aansprakelijk is voor hun tekortkoming.

Mijn ervaring is dat overmacht in de praktijk nog wel eens een welles-nietesspelletje kan worden. Mocht de gemeente hierin volharden is het wellicht verstandig om een externe partij in te schakelen.

Voor nu zou ik naar de gemeente aangeven dat men de harde grens van vier weken is gepasseerd en dat er logischerwijs geen sprake is van overmacht omdat men al sinds zestien maart thuiswerkt. Uw instemming met de verleningstermijn zou ik even buitenwegen laten, misschien gaat de gemeente hier niet op in en krijgt u direct gelijk. De uitdrukking 'geen slapende honden wakker maken' is hier zeker van toepassing.

Als er verder nog vragen zijn hoor ik het graag!

Verhelderend artikel over overmacht:
http://www.wetrecht.nl/overmacht/

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Goedemorgen,

Inmiddels hebben wij contact gehad met de jurist van de gemeente en zijn reactie op ons standpunt mbt de reactietermijn van 4 weken is als volgt:

In artikel 2.12 lid 4 APV is bepaald dat de uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden. Op 26 maart 2020 heeft de behandelend ambtenaar, de heer Molenaar, u een mail gestuurd dat er verkeerskundige bezwaren bestaan tegen de door u gemelde uitrit. De heer Molenaar geeft u in overweging uw aanvraag in te trekken. Deze 4-weken termijn staat verder los van de beslistermijn. De beslistermijn bedraagt op grond van artikel 1:2 lid 1 APV immers 8 weken. Deze beslistermijn kan eenmaal met 8 weken worden verlengd. Het college heeft binnen deze beslistermijn uw melding geweigerd.

De jurist beroept zich op een ander artikel in de APV (1:2) waarin een beslistermijn van 8 weken staat. Daarmee zegt hij dus feitelijk dat dat artikel zwaarder weegt dan artikel 2:12 waarin expliciet voor de aanleg van een inrit een andere termijn staat vermeld. Is dat zo? En zo, waarop is dat gebaseerd? En zo nee, is er een wet waarop wij kunnen terugvallen die zijn standpunt onderuit haalt?

De APV van Amersfoort is hier te bekijken: https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amersfoort/CVDR366365/CVDR366365_6.html

Mvgr.
Reactie van de vraagsteller
Goedemorgen,

Inmiddels hebben wij contact gehad met de jurist van de gemeente en zijn reactie op ons standpunt mbt de reactietermijn van 4 weken is als volgt:

In artikel 2.12 lid 4 APV is bepaald dat de uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden. Op 26 maart 2020 heeft de behandelend ambtenaar, de heer Molenaar, u een mail gestuurd dat er verkeerskundige bezwaren bestaan tegen de door u gemelde uitrit. De heer Molenaar geeft u in overweging uw aanvraag in te trekken. Deze 4-weken termijn staat verder los van de beslistermijn. De beslistermijn bedraagt op grond van artikel 1:2 lid 1 APV immers 8 weken. Deze beslistermijn kan eenmaal met 8 weken worden verlengd. Het college heeft binnen deze beslistermijn uw melding geweigerd.

De jurist beroept zich op een ander artikel in de APV (1:2) waarin een beslistermijn van 8 weken staat. Daarmee zegt hij dus feitelijk dat dat artikel zwaarder weegt dan artikel 2:12 waarin expliciet voor de aanleg van een inrit een andere termijn staat vermeld. Is dat zo? En zo, waarop is dat gebaseerd? En zo nee, is er een wet waarop wij kunnen terugvallen die zijn standpunt onderuit haalt?

De APV van Amersfoort is hier te bekijken: https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amersfoort/CVDR366365/CVDR366365_6.html

Mvgr.

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm