Vraag

Op 23-10-2019 heb ik via een gerechtsdeurwaarder een vonnis ontvangen nav een rechtzaak die ik jegens een parkeergaragehouder had aangespannen. Helaas ben ik niet in het gelijk gesteld en moest alle kosten ad. €933,01 betalen. Hiervoor heb ik bij deze gerechtsdeurwaarder een betalingsregeling getroffen. Hierbij is door zowel de gerechtsdeurwaarder als mijzelf niet opgevallen dat de op de overeengekomen betalingsregeling een bedrag stond ad. €858,24. Deze heb ik inmiddels volledig en op tijd volgens de regeling voldaan. Nu komt de gerechtsdeurwaarder alsnog met het overgebleven bedrag ad. €80,79. Hierop heb ik aangegeven dat dit bedrag niet vermeld stond op de betalingsregeling en dat ik klaar was met betalen en derhalve dus dit bedrag niet zo gaan voldoen. Hierop kwam de gerechtsdeurwaarder terug met dat het per abuis weggelaten kosten waren en de betaling nodig is om het dossier te sluiten. Mijn vraag is dus, ben ik verplicht dit restant bedrag te betalen aan de gerechtsdeurwaarder? Daar dit niet in de oorspronkelijke betalingsregeling heeft gestaan en ik dus in principe geen factuur van deze extra kosten heb ontvangen. Of kan ik de "betekening titel" als factuur beschouwen?

Deel deze vraag

1 Reactie

Indien u bent overeengekomen dat u na betaling van het bedrag ad EUR 858,24 over en weer finaal gekweten bent, zou er niets meer gevorderd kunnen worden. Indien sprake is van een vergissing in de communicatie, terwijl het voor beide partijen kenbaar was dat sprake was van een vergissing, denk ik niet dat u er van kunt uitgaan dat u het laatste deel niet meer zou hoeven te betalen.
Wellicht kunt u in het laatste geval nog de afspraak maken dat beide partijen 50% van het nog verschuldigde bedrag betalen (?) Een goede (schriftelijke) vastlegging van deze mogelijke afspraak is uiteraard van belang.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm