Vraag

Beste,

Een firma die bij mij zonnepanelen zou plaatsen heeft mij 250 euro aan boete opgelegd wegens het niet nakomen van een afspraak.
Ik heb afgelopen week telefonisch contact gehad met een medewerker van de betreffende firma.
Die wou voor afgelopen zaterdag een afspraak vastleggen "omdat de installateurs dan in Zeeland (provincie waar ik woon) zouden zijn".
Ik heb toen aangegeven dat ik nog niet wist of ik die dag beschikbaar kon zijn, daar aanwezigheid van de bewoner vereist is.
Ik heb toen aangegeven dat ik nog zou laten weten of dit alsnog zou uitkomen. Ik heb duidelijk aangegeven dat ik nog contact zou opnemen.
Later op de week zie ik echter dat de medewerker toch een bevestiging heeft gestuurd dat de installateurs afgelopen zaterdag zouden langskomen.
Op de dag voor de installatie krijg ik te horen dat ik op zaterdag alsnog moet werken waardoor het geheel toch niet door zou kunnen gaan, iets wat er al in zat op het moment dat ik het eerste gesprek had gevoerd.
Ik heb die afspraak dan ook per mail geannuleerd, kwestie dat ik hiervan een bewijsstuk heb.

Zoals gemeld word ik nu geconfronteerd met een boete.
Nergens in de bevestigingsmail staat aangegeven dat ik niet tot de dag zelf kon annuleren, daar komt men nu pas mee aan.
Er staat letterlijk: "Afspraak wijzigen of annuleren - Mocht deze datum toch niet uitkomen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Liefst tot 7 werkdagen voor de afspraak. We plannen dan graag een nieuwe afspraak met u in."
Ik kan hier nergens uit opmaken dat er een boete van 250 euro zou staan op het wijzigen van een afspraak binnen die 7 werkdagen.

Blijkbaar stonden de installateurs afgelopen zaterdag voor mijn deur, terwijl ik niet thuis was.

Het verhaal is dus eigenlijk dat ik helemaal geen definitieve afspraak wilde, daar ik absoluut niet zeker was dat ik zaterdag in de gelegenheid zou zijn om beschikbaar te zijn.
Ik krijg echter toch een definitieve afspraak, zonder dat ik dat wil.
Ik heb deze de dag ervoor afgezegd. Weliswaar wat kort op de bal, maar het kon niet anders.
Ik had de bevestigingsmail ook maar laat gezien, waar ik ook al over verrast was.
Ik was dus in de veronderstelling dat ik correct had gehandeld.
De firma die de zonnepanelen zou plaatsen denkt er blijkbaar heel anders over.

Mijn werkgever is op de hoogte van de situatie, en die heeft toegezegd een papier op te maken waarin staat dat ik relatief onverwachts toch op zaterdag moest werken.
Dit zou ik dan kunnen gebruiken als bewijsstuk dat het wel degelijk overmacht was, en niet dat ik "ineens geen zin zou hebben in die installatie" of "in laatste instantie andere plannen had gemaakt".

Ik verneem graag van u hoe dit in elkaar zit.
Wat mij betreft had het bedrijf deze bevestiging nooit mogen sturen, en de mail in de gaten moeten houden wat betreft onverwachtse wijzigingen in de planning.
Naar mijn mening is het niet mijn probleem dat er toch twee installateurs worden gestuurd terwijl ik had aangegeven dat de afspraak niet kon doorgaan.

Deel deze vraag

5 Reacties

Mogelijk staat de boete in de voorwaarden. Het is echter zo dat consumenten nooit een boete mag worden opgelegd als zij een opdracht intrekken . Dan dient de werkelijke schade te worden betaald . Vervolgens stelt u dat u geen definitieve datum wilde afspreken maar hebt het uiteindelijk toch gedaan tenzij u kunt aantonen dat de mogelijkheid van het verzetten van de datum een bijzondere voorwaarde van uw kant was dat u heeft bedongen in het gesprek.

Als uw werkgever een situatie kan aantonen dat u onverwachts moest werken zal dat vaker voorkomen en wordt dit niet als overmacht gezien immers dan dient u ervoor te zorgen dat een ander wel kan waarnemen voor u . Ik denk dat het belangrijkste is in dat geval dat u volgens voorwaarden kosteloos kan omzetten naar een andere datum, dus ook in afwijking van de wet inzake de overeenkomst van opdracht.

Tot slot kunt u natuurlijk besluiten de vordering na het werk niet te voldoen .Of is het voldoen van deze vordering een voorwaarde voor nakoming van het afgesproken werk?

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Geachte mevrouw,

Hartelijk dank voor de genomen moeite om mijn vraag te beantwoorden.

Ik vrees inderdaad dat de vordering eerst zal moeten voldaan worden alvorens het werk zal worden nagekomen.
Inmiddels is er een schrijven verstuurd met een betoog, inclusief een schriftelijke verklaring van mijn werkgever dat ik op de dag van de afspraak toch echt moest werken.
Dat betoog houdt verder in dat de bevestiging werd gestuurd op initiatief van de betreffende firma.
Het enige wat werd afgesproken was dat er een afspraak onder voorbehoud zou worden gemaakt, omdat ik al een vermoeden had dat mijn aanwezigheid op het werk vereist zou zijn op die dag.
Men mag toch niet zomaar een datum vastleggen als de andere partij hier niet mee akkoord gaat?

Ik heb aan die firma ook gevraagd hoe ik mij in vredesnaam kan houden aan het afzeggen van de afspraak binnen de 7 werkdagen, als de afspraak wordt "vastgelegd" 4 dagen voor de effectieve installatiedatum?

Even voor de duidelijkheid: het gaat er om dat ik de afspraak wil verplaatsen. Van het intrekken van de opdracht is geen sprake.
Nou , u trekt in het begin van de uitvoering van de opdracht in waardoor mogelijk aan de zijde van de opdrachtnemer schade zou ontstaan, ( zonnepanelen inladen misschien extra kracht inhuren voor de werkzaamheden enz) Maar er is ook sprake van een voorbehoud , probleem hier is de bewijskracht van een mondelinge afspraak: staat er nergens iets op papier of e-mail dat u een voorbehoud hebt gemaakt? Als het antwoord van de firma u niet zint kan ik uw betoog ook juridisch omvormen zodat er geen tekortkoming aan uw kant ligt.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Geachte mevrouw,

Aangezien er rechtsbijstand is opgenomen in mijn verzekeringspolis, heb ik via mijn adviseur reeds een en ander ondernomen.

Uiteindelijk ben ik in het gelijk gesteld omdat ik per mail op de afspraakbevestiging heb gereageerd met het verzoek om de afspraak niet vast te leggen omdat ik geen zekerheid had in verband met werk.
Dat ik dan de dag voor de 'afspraak' nog communiceer dat de werkzaamheden sowieso geen doorgang kunnen vinden, doet niets af aan de zaak.
Er staat immers op papier dat ik verzoek om de afspraak niet definitief in te plannen.
Ook al had ik de bevestigingsmail ook wat aan de late kant gezien en er bijgevolg ook laat op gereageerd.
Volgens mijn adviseur zou het "in de eigen risicosfeer van het bedrijf liggen om een afspraak onder voorbehoud alsnog definitief in te plannen."
Wat er mondeling werd gezegd over het al dan niet definitief of onder voorbehoud maken van een afspraak, doet er totaal niet toe.
Mijn reactie per e-mail met het verzoek om de afspraak niet vast te leggen bleek bindend.

Ik heb inmiddels excuses mogen ontvangen omdat die e-mail blijkbaar bij iemand in behandeling is genomen die in diezelfde week nog op vakantie is vertrokken zonder die informatie te delen met andere betrokken medewerkers.

Eind goed, al goed en wat mij betreft is deze zaak afgedaan.
Inmiddels is een definitieve datum vastgelegd om de panelen te plaatsen, met mijn goedkeuring.
De zaak is dus afgedaan.

Hartelijk dank voor het advies!
Fijn dat u dat even terug koppelt. Bedankt !

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm