Vraag

Ik heb een overeenkomst gesloten met een bedrijf wat een voordracht voor mij zou verzorgen.
Ruim voor aanvang heb ik de opdracht geannuleerd (3 maanden).
In de algemene voorwaarden staat dat opzeggen niet mogelijk is.
Daar beroepen zij zich nu op en eisen alsnog betaling.
Echter lees ik in 7:408 lid 1 BW dat opzeggen altijd mogelijk is en dat hier in het geval van een particuliere opdrachtgever ook niet vanaf kan worden geweken.
Maar nu lees ik hetvolgende:

Artikel 7:408 lid 1 BW geeft u als opdrachtgever inderdaad de mogelijkheid de overeenkomst te allen tijde op te zeggen. Dit artikel dient u echter in samenhang te lezen met artikel 7:400 lid 2 BW, waaruit blijkt dat art. 7:408 lid 1 BW van regelend recht is. Dat betekent dat als er in de overeenkomst iets is geregeld over opzegging, dat voor gaat. Is er niets geregeld, dan gaan eventuele andere wetsbepalingen voor, daarna de aard der overeenkomst en daarna ook nog eens de gewoonte. De redelijk- en billijkheid spelen daar een belangrijke rol in.

https://www.rechtswinkel.nl/antwoorden/33483/beste-jurist-ik-heb-een-overeenkomst-van-opdracht-gesloten-met-iemand-ik-ben-de.html

Dit staat toch haaks op artikel 413:

2. Van de artikelen 408 lid 1 en 411 kan niet worden afgeweken ten nadele van een opdrachtgever als bedoeld in artikel 408 lid 3.

En als dit zo is, kan die algemene voorwaarde als onredelijk bezwarend gezien worden?


Alvast veel dank want hier kom ik niet zelf uit. De advocaat van de opdrachtnemer pint me in elk geval vast op lid 2 van artikel 400.

Deel deze vraag

6 Reacties

Is voor consumentencontracten dwingend recht. Maar het gaat over schadevergoeding en niet over loon en of onkosten die al zijn gemaakt. De bepaling dat u schadevergoeding moet betalen soms wordt dat een boete genoemd , kan in voorwaarden zijn geregeld, maar die zijn voor consumenten onredelijk bezwarend. U kunt het vernietigen. Wat u wel verplicht bent te betalen is loon dat wordt misgelopen en de onkosten die al zijn gemaakt minus de voordelen die de opdrachtnemer heeft omdat u nu annuleert en let op in de plaatsvervulling immers het is niet de bedoeling dat een persoon zich verrijkt omdat een ander wan-presteert!

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Bedankt voor uw snelle antwoord!
Maar in de andere vraag waarop uw collega antwoord geeft zegt hij dat het op basis van dat artikel 400 lid 2 van regelend recht is en dat is wat de tegenpartij ook claimt.

De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte.

Betekent onverminderd artikel 413 in dit geval behalve 413 of inclusief 413?
Reactie van de vraagsteller
Bedankt voor uw snelle antwoord!
Maar in de andere vraag waarop uw collega antwoord geeft zegt hij dat het op basis van dat artikel 400 lid 2 van regelend recht is en dat is wat de tegenpartij ook claimt.

De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte.

Betekent onverminderd artikel 413 in dit geval behalve 413 of inclusief 413? Kan 413 wel of niet anders geregeld worden?

Oerigens vordert de tegenpartij nakoming en niet zozeer een boete. Maar het niet kunnen opzeggen staat als ik het goed begrepen heb toch ook op de zwarte lijst?
Maar het ene artikel spreekt over loon of vergoeding en in 408 staat eigenlijk dat een consument de opdracht altijd mag intrekken zonder een schadevergoeding te moeten betalen. Gederfd loon en al gemaakte kosten worden hier niet onder begrepen. Men bedoelt een vergoeding die los staat van de werkelijke schade of al gemaakte kosten. Onverminderd 413 betekent dat artikel staat er los van
( ook wel onverlet latend ) Dat is dus dwingend voor consumenten, alleen b-b kan afwijken hiervan. Voor de zekerheid staan dit soort bepalingen ook in de zwarte en grijze lijst. ( ter vernietiging )

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Betekent dat dat uw collega in het stukje waarvan ik de link heb geplaatst het niet juist heeft?
Want hij stelt wel dat op basis van artikel 400 lid 2 het via de overeenkomst anders geregeld kan worden.
Ja . Want onverminderd betekent buiten beschouwing laten.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm