Vraag

Mijn buren bouwen een overkapping en schuur in hun achtertuin, ongeveer 10 cm van de afscheiding. De hoogte is 270 cm. Dit is 70 cm boven de schutting uit, waardoor mijn uitzicht verpest wordt en er veel zon uit mijn tuin wordt weggenomen. De afmetingen vallen onder vergunningvrij bouwen. Wat kan ik hier tegen doen?

Deel deze vraag

3 Reacties

3 Het is lastig om via een gerechtelijke procedure uw gelijk te krijgen. Puur gedacht vanuit de mogelijkheden van de bouwvorschriften staat het schuurtje er legaal. Alsu inderdaad qua toetredingvan zonlicht wordt gehinderd rsteert niets anders dan een civiele procedure. Maar, daarme heb ik n soortgelijke kwesties wein succes behaald.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
2 Zolang de regels van de bouwvoorschriften zijn gevolgd, kunt u er via die weg weinig aan doen. Ook het burenrecht biedt dan niet veel mogelijkheden, behalve dat u inderdaad via een civiele procedure kunt proberen aan te tonen dat u in uw genotsrecht als eigenaar wordt belemmerd. Het bewijsrecht ligt in dat geval bij u.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
4 De overkapping en de schuur zijn wettelijk vergunningvrij (ongeacht wat het bestemmingsplan bepaalt) als deze:
- samen minder dan 30 m2 groot zijn;
- voor zover deze binnen een afstand van een meter van de erfgrens liggen, niet groter zijn dan 10 m2 (dus: van de schuur en de overkapping mag niet meer dan 10 m2 binnen een meter van de erfgrens liggen).

Als aan deze maatvoering niet wordt voldaan, heeft men een vergunning nodig, tenzij het bestemmingsplan de realisatie van de schuur en de overkapping (nagenoeg) op de erfgrens toelaat. In dat geval mag zonder vergunning gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, als de overkapping of het schuurtje maar niet hoger worden dan 5 m.

Als op basis van één van deze twee regelingen sprake blijkt te zijn van vergunningsvrij bouwen, dan kunt u slechts tegen de realisering van een en ander optreden als sprake is van onrechtmatige hinder. Dat zal zich slechts voordoen bij een zeer ernstige aantasting van uw uitzicht of wegneming van (veel) daglicht in uw tuin of woning. Gezien de hoogte van 2.70 meter - wat, hoe je het ook wendt of keert, toch relatief beperkt is - zal van een onrechtmatige situatie vermoedelijk niet zo snel sprake zijn.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm