Webwinkel betaalt niet terug na terugzending artikel

Rechtsgebied: Consumentenrecht Algemeen

Bart Appels Bart Appels


Als u heeft betaald voor een internet aankoop, kunt u via deze brief uw geld terug eisen als u het product op tijd heeft teruggestuurd.

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb op ......... een ....... bij u gekocht. Op .......... heb ik binnen de bedenktijd dit product aan u terug gestuurd. Voor het product heb ik een bedrag van ....... Euro betaald. Dit bedrag is inclusief de door u in rekening gebrachte verzendkosten. Tot op heden heb ik mijn betaling niet van u terug ontvangen.

Volgens de wet bent u verplicht om, binnen 30 dagen nadat u het product retour hebt ontvangen, het volledige aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten) terug te betalen. Inmiddels is deze termijn verstreken.

Ik verzoek u om het openstaande bedrag binnen acht dagen na dagtekening van deze brief te storten op mijn rekeningnummer............ ten name van ...........

Indien het openstaande bedrag niet binnen de gestelde termijn op het genoemde rekeningnummer is bijgeschreven, zal ik verdere juridische stappen overwegen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zal ik bij u in rekening brengen. Bovendien zal ik dan ook aanspraak maken op de wettelijke rente.

Ik hoop echter dat u het aankoopbedrag binnen de gestelde termijn terugbetaalt en hiermee juridische stappen achterwege kunnen blijven.

Met vriendelijke groet,

.............

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm