Beroepschrift (bestuursrecht)

Rechtsgebied: Bestuursprocesrecht

Syreetha  Gielen Syreetha Gielen


Bent u het niet eens met een beschikking genomen door een overheidsorgaan en is uw bezwaarschrift afgewezen? Dan kunt u tegen de afwijzing van uw bezwaar beroep indienen bij de Rechtbank (sector Bestuursrecht). Hieronder treft u aan een voorbeeld van een dergelijk beroepschrift.

Op........(datum) heb ik tegen het besliut van.........(datum van de beschikking) bezwaar aangetekend. Bij besluit vna (datum: besluit op bezwaar) met kenmerk.....(nummer van het besluit) heeft......(naam van overheidsorgaan: bijvoorbeeld College B&W) mijn bezwaren ongegrond verklaard. Omdat ik mij niet kan verenigen met de beslissing op bezwaar teken ik hierbij beroep aan tegen dat beslut.

Een afschrift van mijn bezwaarschrift en de beslissing op bezwaar voeg ik als bijlage bij dit beroepschrift. De inhoud van mijn bezwaarschrift kunt u als herhaald en ingelast beschouwen.
Ter aanvulling voer ik de volgende beroepsgronden aan:

omschrijf hier nauwkeurig en volleidg de gronden aan: u dient alles zoveel mogelijk met bewijs (bij te voegen als bijlagen) te ondersteunen. Geef aan waarom u het niet eens met: bijvoorbeeld de gemeente heeft zich niet aan een termijn gehouden etc.

Op grond van het bovenstaande verzoek ik u het bestreden beslut te vernietigen en.....(naam overheidsorgaan) van de gemeente (naam gemeente) te gelasten de door mij gemaakte proceskosten te vergoeden.

Hoogachtend,


(naam)

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm