protestbrief tegen ontslag

Rechtsgebied: Ontslagrecht

Marco Swart Marco Swart


Als u door uw werkgever zomaar wordt ontslagen zonder voorafgaande toestemming van UWV Werkbedrijf (die in veel gevallen krachtens art. 6, lid 1 BBA is vereist) is het raadzaam uw werkgever zo snel mogelijk een aangetekende brief te sturen. Hierin dient u de vernietiging van deze opzegging in te roepen (ingevolge art. 9, lid 1 BBA). Ook dient u hierin te benadrukken dat u beschikbaar en bereid bent de overeengekomen werkzaamheden te blijven verrichten (HR 19 december 2003, NJ 2004, 269). De vernietiging van de opzegging dient op grond van art. 9, lid 3 BBA binnen 6 maanden plaats te vinden. Indien uw werkgever naar aanleiding van uw onderstaande brief niet reageert, is het raadzaam zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen.

AANTEKENEN

, ,


Geachte dames en heren,

U heeft mij op laten weten dat u mijn arbeidsovereenkomst beÃĢindigt. Hiertegen protesteer ik met klem.

U heeft het dienstverband opgezegd zonder toestemming van UWV Werkbedrijf. Deze toestemming is op grond van art. 6 BBA vereist. In verband met het ontbreken van deze toestemming roep ik hiermee op de voet van art. 9 BBA de vernietiging van deze opzegging in.

Ik wil benadrukken dat ik onverminderd beschikbaar ben en bereid blijf de overeengekomen werkzaamheden voort te zetten. Ik verzoek u mij binnen 3 werkdagen na heden toe te laten tot mijn werkplek.

Hoogachtend,Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm