Aansprakelijk stellen onrechtmatige daad

Rechtsgebied: Algemene rechtspraktijk

Robert Martens Robert Martens


Met deze brief kunt u iemand aansprakelijk stellen voor schade

Verstuur de brief aangetekend én per gewone post. Bewaar een kopie voor uzelf.


AANTEKENEN / PER GEWONE POSTAan

Onderwerp: aansprakelijkstelling


Geachte heer, mevrouw,

Op hebt u een daad gepleegd die in strijd was met de wet of met mijn rechten. Door uw onrechtmatige daad heb ik schade geleden. Ik vind dat deze schade aan u kan worden toegerekend. Door middel van deze brief stel ik u aansprakelijk voor mijn schade.

De schade is ontstaan door de volgende gebeurtenis.

In de wet staat dat iemand die een onrechtmatige daad pleegt die aan hem kan worden toegerekend, verplicht is de schade die een ander hierdoor lijdt, moet vergoeden (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek).

Op dit moment bestaat mijn schade uit . Ik schat het schadebedrag nu op € . Dat kan echter nog veranderen. Als het nodig is, zal ik gebruikmaken van mijn recht tot aanpassing van het bedrag.

Mijn eis is dat u mijn schade, zoals tot nu toe bekend, binnen twee weken na de datum van deze brief vergoedt. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer te name van . Als u de schade niet binnen twee weken betaalt, stel ik u hierbij in verzuim. Ik kan dan vervolgstappen nemen. Voor de kosten van deze maatregelen stel ik u ook aansprakelijk.

Wellicht hebt u een verzekering tegen de gevolgen van de onrechtmatige daad. Als dit zo is dan verzoek ik u om mij dit binnen twee weken na de datum van deze brief te laten weten. Wilt u mij dan de volgende gegevens doorgeven: de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt. Ik zal mij dan verder richten tot de verzekeraar. Als u mij deze gegevens niet geeft, zal ik mij tot u blijven richten.

Ik ben bereid met u te overleggen over een oplossing. Mocht u overleg wensen, dan verzoek ik u mij binnen twee weken na de datum van deze brief een voorstel te doen.


Met vriendelijke groet,
Bijlage: voorlopig schadeoverzicht

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm