ingebrekestellen aannemer

Rechtsgebied: Algemene rechtspraktijk

Robert Martens Robert Martens


Document om aannemer in verzuim te stellen als hij gebreken aan huis niet hersteld.

Aangetekend*


Naam Aannemer
Adres
Postcode en woonplaats

Betreft: ingebrekestelling

Geachte heer/mevrouw ,


Op (datum) heb ik u een brief/mail gestuurd over een gebrek dat / gebreken die** ik heb aan mijn woning. Ik heb u daarin ook gevraagd om de gebreken te herstellen. Helaas heeft er nog geen herstel plaatsgevonden.

De gebreken zijn:

-

Ik verzoek u nogmaals, en voor zover nodig sommeer ik u, om de alle gebreken binnen twee weken na dagtekening alsnog te herstellen. Doet u dat niet dan stel ik u hierbij in verzuim. In dat geval acht ik mij vrij om nadere maatregelen tegen u te treffen. De kosten daarvan zal ik op u verhalen.

Ik ga er van uit dat het niet zover hoeft te komen. Maakt u vooraf een afspraak met mij voor het uitvoeren van de werkzaamheden?

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,


Naam consument
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

c.c. Bouwgarant***

* brief altijd aangetekend versturen
** verwijderen wat niet van toepassing is
*** Een cc sturen naar Bouwgarant als u verbouwgarantie van Bouwgarant heeft

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm