Volmacht optreden advocaat ten behoeve van minderjarig kind

Rechtsgebied: Jeugdrecht

Bart Appels Bart Appels


Als aan de rechtbank een minderjarige een verklaring moet doen aangaande de echtscheiding van de ouders, dan kan het kind via dit formulier deze advocaat machtigen.


VOLMACHT


Ondergetekende,

NAAM: ……………………………………………………………………………………………..

VOORNAMEN: ……………………………………………………………………………………

GEBOORTEPLAATS- EN DATUM: ……………………………………………………………

ADRES (straat, nummer, postcode, gemeente): …………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….


VERKLAART HIERBIJ VOLMACHT TE VERLENEN AAN:

NAAM:

VOORNAMEN:

GEBOORTEPLAATS- EN DATUM:

Werkzaam als advocaat en procureur ten kantore van…………………………., aan de ……………. te ………………..


om mijn belangen te behartigen inzake de echtscheiding van mijn ouders, de …………….. en ……………………… . Ik ben bekend met de inhoud van het echtscheidingsverzoek en convenant waar de afspraken op mij betrekking hebben en ga hiermee akkoord.


HANDTEKENING VOLMACHTGEVER:


Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm