Zelf procederen bij de kantonrechter

Rechtsgebied: Procederen & Executeren

Monique Ferwerda Monique Ferwerda


Hoe kan ik zelf procederen bij de rechter ? Dat is mogelijk zonder verplichte bijstand van een advocaat voor vorderingen met een beloop tot en met 25000 euro. U kunt het ook zelf of met een beetje hulp ! Zo houdt u de hand op de knip.

Vanaf 1 juli 2011 is de zogeheten kantonrechtersgrens verhoogd van 5000 Euro naar 25000 Euro. Wat kan dat betekenen voor de consument die denkt een civiele vordering te hebben uit hoofde van een overeenkomst of doordat hij denkt dat een ander persoon aansprakelijk is voor die schade die hij heeft geleden door een fout van die persoon?

De kantonrechtersgrens was dus ooit 5000 Euro en dat betekende dat je voor niet in de wet genoemde uitzonderingen ( huur, huurkoop, arbeidszaken) indien de vordering de grens te boven ging, aanzienlijk kosten moest maken voor de bijstand van een verplichte advocaat.

De consument die niet of niet helemaal recht had op toevoeging van een advocaat of geen beroep kon doen op zijn/haar rechtsbijstandverzekeraar, had het dus moeilijk.

Procederen in zulke gevallen moet goed worden overwogen en dat was zeker het geval voor vorderingen met een beloop net over de 5000 Euro. Zelfs een advocaat kan immers niet garanderen dat het een gewonnen zaak betreft en bovendien worden zelfs dan niet alle kosten door de tegenpartij vergoed. En de kosten van de advocaat lopen al snel op tot de kosten van de hoofdvordering.

Nu de kantonrechtersgrens is verhoogd tot Euro 25000 komt het kosten en baten plaatje er ineens anders uit te zien, immers men mag nu zelf procederen bij de kantonrechter tot die grens. Tip: u kunt de vordering die net boven de 25000 Euro gaat ook maximeren tot dat bedrag om zo een ingang te hebben bij de kantonrechter).

Maar kan dat wel zelf procederen, en hoe gaat dat in zijn werk?

De zaken waar ik nu over spreek zijn civiele zaken die moeten worden ingeleid met een dagvaarding. Het is belangrijk dat u de schuldenaar eerst de kans hebt gegeven de vordering te betwisten of alsnog zijn plicht na te komen. De plicht kan betaling zijn van een geldsom of een doen of nalaten uit overeenkomst of onrechtmatige daad. Als het verzuim hierna is ontstaan( omdat de vordering wordt betwist of men reageert niet, of soms direct door de wet), dan kunt u pas gaan dagvaarden.

De dagvaarding mag u niet uitbrengen dat moet een gerechtsdeurwaarder voor u doen. Deze rekent hiervoor de kosten van het uitbrengen aan u door. Het loont de moeite om te vragen naar de kosten van het uitbrengen. Tevens zal de rechtbank u griffiekosten in rekening brengen. In de dagvaarding wordt ingevoegd de conclusie van eis. Dat is een belangrijk document dat u evenwel zelf kunt schrijven.

U moet allereerst aandacht besteden aan de vraag welke rechtbank mag oordelen over uw zaak. In consumentenzaken is dat de rechtbank van uw woonplaats of de rechtbank van de leverancier.

In de conclusie van eis staat waarom u meent dat u een betaling, een doen of een nalaten rechtens kan afdwingen, op grond van een overeenkomst of onrechtmatige daad. De rechtsbetrekking tussen u de de andere persoon moet goed worden omschreven en ook moet u vermelden wat u tot nu toe hebt gedaan om de andere persoon te bewegen tot betaling, een doen of nalaten. En dat die ander wat u betreft in verzuim is of aansprakelijk voor uw schade ontstaan door zijn fout. U moet ook vermelden welke bewijsmiddelen u voor handen hebt, en de schade begroten voor zover mogelijk.

In principe in simpele zaken is er maar een schrijfronde tenzij de rechter anders oordeelt. Er komt een keer een eind aan de schriftelijke ronde: dan wordt er een eindvonnis beslecht of
de rechter kan partijen bijvoorbeeld gebieden een comparitie te houden om zo een schikking beproeven.

Zelf procederen is alleen aan te raden indien de zaak simpel en duidelijk is en er bewijs voor handen is.

Als u het niet aandurft zelf te procederen kan u een ander opdracht geven de zaak inhoudelijk juridisch steekhoudend te maken. Deze derde draagt bij voorkeur de titel meester (mr.) of LLM, maar hoeft niet een advocaat te zijn. Deze titel is namelijk beschermd. Het betekent dat er een professionele man/vrouw bezig is met uw zaak.

De partij die uiteindelijk in het ongelijk wordt gesteld wordt veroordeeld in de kosten van de tegenpartij. Maar dat zijn nooit altijd de daadwerkelijk gemaakte kosten, dus houd hier rekening mee. Bovendien moet u bedenken dat er mogelijk een Hoger Beroep wordt ingesteld tenzij deze door de wet is uitgesloten.

Met behulp van de uitspraak van de kantonrechter kunt u nu uw recht halen , desnoods met behulp van de sterke arm. Maar pas op "kale kippen"; het is nog steeds zo dat men daarvan niet kan plukken!

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm