Verjaarde vordering

Rechtsgebied:

Jeroen Groenewegen Jeroen Groenewegen


Met deze voorbeeldbrief kunt een verjaarde vordering aan de kaak stellen.

Afzender
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]
Aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
Betreft: verjaring van de vordering [vul eventueel uw kenmerk of dossiernummer in]
[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] ontving ik van u een rekening. U berekent aan mij de volgende kosten: [bedrag].

Met deze brief laat ik u weten dat ik de openstaande vordering niet betaal, omdat deze is verjaard. Voor deze vordering staat een verjaringstermijn van [vul in: twee jaar (bij koop van producten) of: vijf jaar (bij afname van een dienst)]. Deze termijn is inmiddels verstreken. Nu de verjaringstermijn is verstreken ben ik bevrijd van mijn betalingsverplichting.

Ik verzoek u vriendelijk mijn schrijven binnen twee weken te bevestigen.

Met vriendelijke groet,
[Uw naam en handtekening]

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm