Voorbeeldbrief om overeenkomst te betwisten

Rechtsgebied:

Jeroen Groenewegen Jeroen Groenewegen


Met deze voorbeeldbrief kunt u een overeenkomst betwisten.

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST VERSTUREN

De heer/mevrouw …………… [naam]
………………………………………… [adres]
………………………………….……… [postcode en woonplaats]


……………. [datum]


Betreft: Betwiste overeenkomst


Geachte heer, mevrouw,

Volgens uw bedrijf [naam bedrijf] is er tussen mij en [naam bedrijf] een overeenkomst gesloten.

Via deze brief laat ik u weten dat ik het bestaan van deze overeenkomst betwist. Ik heb geen toestemming voor deze overeenkomst gegeven. Niet schriftelijk en ook niet mondeling. Dit betekent dat ik [ gestuurde / geleverde] [naam product/ dienst] als ongevraagd beschouw.

Heeft u een bewijs dat de betreffende overeenkomst wel bestaat? Dan verzoek ik u mij het bewijs binnen 14 dagen te sturen. Zolang ik geen bewijs van u ontvang, ben ik niet verplicht de rekening(en) te betalen.

Deze brief ontvangt u per gewone post en per aangetekende post.
Ik wacht uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

[naam + handtekening]
[adres]
[postcode en woonplaats]

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm