terugstorten onterecht uitgevoerde automatische incasso

Rechtsgebied:

Jeroen Groenewegen Jeroen Groenewegen


Voorbeeldbrief voor het doen terugstorten onterecht uitgevoerde automatische incasso.

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] heeft [naam bedrijf] [bedrag invullen] van mijn rekeningnummer [vul hier uw bankrekeningnummer in] afgeschreven.

Ik ben het niet eens met deze afschrijving. Ik verzoek u dit bedrag terug te storten op mijn rekening. Ik voeg een kopie van mijn bankafschrift bij [of: een afbeelding van internetbankieren]. Voor deze afschrijving heb ik geen geldige machtiging verstrekt aan het bedrijf dat geld heeft afgeschreven.

Er is daarom sprake van een onrechtmatige incasso. Ik doe hierbij een beroep op de regels “melding van een onterechte incasso”. Uit een schriftelijke incasso-machtiging dient expliciet mijn toestemming voor afschrijving(en) te blijken.

Ik verzoek u om onderzoek in te stellen en indien er geen geldige machtiging door mij is verstrekt, het afgeschreven bedrag terug te storten op mijn rekening.

Ik verzoek u om mij binnen drie weken te informeren over de uitkomst van uw onderzoek. Daarnaast verzoek ik u mijn rekening te blokkeren voor [rekeningnummer van het bedrijf dat geld van mijn rekening heeft afgeschreven], zodat er in het vervolg geen geld meer afgeschreven kan worden.

Met vriendelijke groet,
[Uw naam en handtekening]

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm