Onterechte incasso

Rechtsgebied: Consumentenrecht Algemeen

Bart Appels Bart Appels


Als u een brief van een incassobureau ontvangt, dan kunt u met deze brief reageren.

AANTEKENEN EN PER GEWONE POSTAan

Onderwerp: Onterechte vordering

Geachte heer, mevrouw,

Op stuurde u mij een brief waarin u € van mij vordert. Ik kan met deze vordering niet instemmen en wel om de volgende redenen.

Voor zover ik kan nagaan heb ik aan al mijn betalingsverplichtingen tegenover uw opdrachtgever voldaan. Bewijsstukken van betaling zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd.Ik verzoek u de vordering te laten vallen en mij hiervan binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief een bewijs te verstrekken. Indien u hiertoe niet bereid bent, verzoek ik u mij gemotiveerd en gedocumenteerd aan te tonen op grond waarvan ik de vordering wel zou moeten voldoen. Tevens ga ik ervan uit dat u verdere invorderingsmaatregelen zult staken totdat deze kwestie is opgehelderd.

Hoogachtend,

Bijlagen:
Kopie invorderingsbrief
Bewijsstukken van betaling

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm