Schade verhalen op vliegtuigmaatschappij

Rechtsgebied: Consumentenrecht Algemeen

Bart Appels Bart Appels


Met deze brief kunt u schade door vertraging, annulering of omboeking claimen bij uw vliegtuigmaatschappij.

Eigen naam
Straatnaam
Postcode en woonplaats
Eventueel telefoonnummer
Eventueel e-mailadres

Plaats
Datum

Naam luchtvaartmaatschappij
Straatnaam
Postcode en woonplaats

Betreft: Bezwaar tegen vliegvertraging/annulering/omboeking vluchtnummer................


Geachte heer/mevrouw,

Via uw luchtvaartmaatschappij boekte ik een vlucht op ........... naar .............
Deze vlucht had vluchtnummer ........... en de vertrektijd was oorspronkelijk ...............

Deze vlucht is uiteindelijk pas vertrokken om ..................... Dat is een vertraging van .... uur en .... minuten.

(eventueel: Deze vlucht is door uw luchtvaartmaatschappij geannuleerd. Dit betekende voor mij dat ik de navolgende kosten moest maken ...........)

(eventueel: Deze vlucht was door uw luchtvaartmaatschappij overboekt waardoor ik niet mee kon. Dit betekende voor mij dat ik de navolgende kosten moest maken..........)

Met deze brief maak ik bezwaar tegen deze vliegvertraging/annulering/overboeking.

Hierdoor ik heb schade opgelopen: ...............(specificatie)

Ik verzoek u dan ook om alle door mij gemaakte extra kosten te vergoeden. Deze kosten bedragen in totaal: ..........

Daarnaast claim ik, conform de bepalingen in de EG verordening 261/2004 een schadevergoeding van .................

Ik verzoek u vriendelijk om binnen twee weken schriftelijk te reageren op deze brief.
Hoogachtend,

Naam:.............

Handtekening:.............

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm