Voorbeeld documenten, contracten en brieven

Op deze pagina kunt u voorbeelden van juridische documenten vinden. Deze zijn opgesteld door de juristen die zich op deze website hebben aangemeld. Het staat u vrij deze documenten naar eigen inzicht te gebruiken.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Werk & Inkomen

eenvoudige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

betalingssommatie loonvordering

Werk & Inkomen

Indien uw werkgever weigert uw loon te betalen, bijvoorbeeld wegens betalingsproblemen of arbeidsconflict, is het raadzaam uw werkgever schriftelijk tot betaling aan te manen. Als die schriftelijke aanmaning niet tot betaling leidt, is het raadzaam juridisch advies in te winnen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

brief arbeidsuren claimen (vermoeden arbeidsomvang)

Werk & Inkomen

Een brief waarmee u structurele uren kunt claimen bij werkgever.

Monique Doomernik Monique Doomernik

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Studiekostenbeding

Werk & Inkomen

Een heldere studiekostenregeling tussen werkgever en werknemer is van belang om juridisch niet op verrassingen te stuiten. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan het onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als werkgever van een werknemer te verlangen bij beeindiging van het dienstverband de overeengekomen volledige studiekosten terug te vorderen (HR10 juni 1983, NJ 1983, 796). Het moet hierbij gaan om a. een financiƫle regeling die de tijdsspanne vaststelt gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer tijdens diens studiewerkzaamheden verworven kennis en vaardigheden, b. bepaalt dat de werknemer, indien de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk na afloop van de studieperiode eindigt, het loon over die periode aan de werkgever zal moeten terugbetalen en c. deze terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de bedoelde tijdsspanne. Van belang is dus dat een terugbetalingsregeling is overeengekomen (en bij voorkeur schriftelijk is vastgelegd) en dat een zodanige trapsgewijze terugbetalingsregeling overeen is gekomen dat minder moet worden terugbetaald naarmate de werkgever in de loop van de tijd er meer profijt van heeft gehad. Een en ander komt in doorsnee situaties in onderhavige model tot uitdrukking, maar kan natuurlijk per geval anders zijn. Als alternatief is een door de werkgever te verstrekken studielening te overwegen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm